Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

"Over vijftig jaar is de islam mogelijk de leidende godsdienst van Europa"

21-04-2007 09:14 1181 berichten
Alle reacties Link kopieren Quote
Uitspraak bij het afscheid van kardinaal Simonis.

Doembeeld of zegen?
Alle reacties Link kopieren Quote
ik ga alvast hoofddoekjes inslaan ,anders zijn de leukste weg.doembeeld of zegende mensen die de koran volgen op een gezonde manier, zijn prettige mensen, je bent ook altijd welkom om er kennis v t nemen, het is jammer dat de extremisten bloed vergoten hebben over de koran heen, dat is zorgwekkend.

voor de rest zeg ik doembeeld en onhaalbaar.wederzijds respect zou alles oplossen ,en dat is al een utopie
Alle reacties Link kopieren Quote
Tja, zijn 'al die christenen' van nu een doembeeld of een zegen.

Mij interesseert het beiden geen hol. Of ik ze nu op zondag met een hoedje op naar de kerk zie lopen, of een paar keer per dag met een doekje naar de moskee. Een pot nat!! :)
Alle reacties Link kopieren Quote
das helemaal waar, ik heb s op een dorp gewoond waar mensen mij doordeweeks wel gedag zeiden en op zondag met hun jurkie en hoedje op niet.komt weer neer op wederzijds respect denk ik, waarom zegt een goede christen dat de winkels op zondag dicht moeten uit respect voor de heer en zijn rustdag, waarom hebben ze geen respect voor mij die op zondag ff lekker wil winkelen ,het respect moet altijd naar de kant vh geloof zijn, dat begrijp ik niet zo goed.dan ga je toch niet winkelen.iedereen mag geloven v mij wat ie wil, maar een beetje  respect voor geloof in ongeloof mag ook wel.
Alle reacties Link kopieren Quote
als mensen zich verdiepen in de islam en zich daarin kunnen vinden, waarom zou het dan een doemdenkbeeld zijn. Laat mensen gelukkig zijn met een godsdienst of levensovertuiging.Het wordt pas een probleem als andere daarin in vrijheid worden beperkt. Dus als het is zoals nu met het christendom dat anders denkende ook een plek krijgen en gerespecteerd worden zie ik geen problemen. In Christendom vind ik dat prima ontwikkelt, men heeft hier amper last van elkaar ik hoop dat die ontwikkeling ook binnen de islam mogelijk is en dat het een leven en laten leven maatschappij wordt. Jij zo gelukkig? Ik zo!
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik sluit me bij de andere posters aan. Of misdienaartjes de pastor moeten pijpen of 12-jarige maagdjes door vurige Mohammedanen worden genomen, dat scheelt elkaar niet veel.
Alle reacties Link kopieren Quote
Met orthodoxe moslims die roomser zijn dan de paus en fanatieker dan Jehova's getuigen, heb ik niet zoveel op. Maar dat heb ik ook niet met de paus of Jehova's getuigen. Maar de meeste moslims zijn wel normaal ;), en daar mogen er best wat meer van komen.
Morrigan Crow, net zo leuk als Harry Potter.
Alle reacties Link kopieren Quote
Het maakt me niet uit welk geloof ´overheersend´ is zolang er maar ruimte bestaat voor mijn eigen geloofsovertuiging, zoals het er nu voor staat is daar geen strobreedte ruimte voor, misschien in de toekomst wel.Wat ik geloof is een soort mix tussen Christendom en Boedhisme, het heeft geen naam, maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die hetzelfde geloven en allemaal tegen hetzelfde probleem aanlopen als ik.
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik bedenk me net, over vijftig jaar hebben we een kleinere aarde doordat de ijskappen smelten. Maar daar maaktbijna niemand zich zorgen over...

Iemand roept dat er dan misschien meer moslims zijn. En het is een ramp? Hoe vreemd is het menselijk brein!
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik heb iets tegen religie in het algemeen, maar met de islam daar heb ik nog de meeste moeite mee.
Alle reacties Link kopieren Quote
Aardige stelling. Wat ik er van zou vinden als het zover is, dat ligt helemaal aan de manier waarop het geloof beleid wordt. Ik heb er persoonlijk geen last van dat de meesten nu christelijk zijn, omdat ik mij niet belemmerd voel in mijn persoonlijke leven. Als straks de islam de grootste godsdienst is (dat is dus wat anders dan dat meer dan de helft moslim is!!!!!!!!!!) heb ik daar niet per definitie een probleem mee.Maar waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben, hoe komt Simonis aan zo'n stelling? Ik vind 't een goeie man hoor, en een goeie kardinaal, maar waar baseert hij dat op?! In Nederland, dat kan ik mij nog voorstellen. Daar is namelijk niet één overheersende godsdienst en alle godsdiensten zijn minderheden, net zoals de atheïsten. Als er meer mensen atheïst worden (volgens 't cia world factbook in 2002 41%) én meer mensen moslim (volgens 't cia world factbook in 2002 5,5%) zou 't weleens kunnen. Moet het wel als een razende gaan groeien, dat aantal moslims, en moeten andere grote religies zoals rooms katholiek (volgens het cia world factbook in 2002 31%) ook drastisch afnemen.In Europa kan ik het mij moeilijker voorstellen. In een land als Spanje, met 40 miljoen inwoners is nog steeds 94% rooms katholiek. In Italië, met bijna 60 miljoen inwoners is 90% rooms katholiek. In Polen, met ook bijna 40 miljoen inwoners is bijna 90% rooms katholiek. Hoe moeten in godsnaam die moslims dat in gaan halen, man? Dat is toch niet te doen? Er zijn natuurlijk landen met een wel aanwezige moslimpopulatie zoals Nederland, maar dat is een klein land dus in absolute aantallen niet zo heel relevant, Duitsland met bijna 4% moslim, Verenigd Koninkrijk met bijna 3% moslim. Het enige écht relevante cijfer geeft volgens mij Frankrijk met tussen de 5 en 10% moslims. Maar hoe moeten die opboksen tegen het christendom, wat in eigenlijk alle landen, en belangrijker: in alle grote landen de absoluut dominante godsdienst is?!Ik vind 't dus een interessante stelling, maar plaats wel vraagtekens bij de haalbaarheid ervan. Jullie niet?
Alle reacties Link kopieren Quote


Het maakt me niet uit welk geloof ´overheersend´ is zolang er maar ruimte bestaat voor mijn eigen geloofsovertuiging, zoals het er nu voor staat is daar geen strobreedte ruimte voor, misschien in de toekomst wel.Wat ik geloof is een soort mix tussen Christendom en Boedhisme, het heeft geen naam, maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die hetzelfde geloven en allemaal tegen hetzelfde probleem aanlopen als ik.als dat geloof predikt, respect voor andersdenkenden, eerlijkheid, en dat de boog niet altijd gespannen kan zijn, dan zijn er niet zoveel aanhangers vrees ik.
Alle reacties Link kopieren Quote
.
Alle reacties Link kopieren Quote
Islam = onderwerping.  In een op de Koran gebaseerde samenleving is iedereen (Islamiet en ongelovige) onderworpen aan de wetten en voorschriften van de Koran.  Wie wil weten wat dat inhoudt moet bijvoorbeeld een tijdje gaan werken in Saoedi-Arabië.
Alle reacties Link kopieren Quote
lindy

zouden ze op locatie bezoek geweest zijn,ben zelf ook gedoopt hoor en mijn kinderen ook, toch maar voor de zekerheid.
Alle reacties Link kopieren Quote
Allochtonen blijven in de minderheid (Trouw: 11-04-2007) Allochtonen trekken weg uit de grote steden. Gaat de islamisering van Nederland dan in de Vinexwijken verder? Nederland telt meer jongeren dan de meeste andere EU-landen, liet het Europese bureau voor de statistiek weten. Al zijn de 185.000 baby’s die vorig jaar in Nederland geboren zijn, niet genoeg om in aantal gelijke tred te houden met het aantal bejaarden. De keuze voor het krijgen van kinderen wordt in Nederland gezien als een privézaak, waar de overheid of de kerk zich niet mee te bemoeien heeft. Toch is het de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen voor evenwicht in de samenstelling van de bevolking. Dat evenwicht heeft te maken met de verhouding tussen ouderen en jongeren en ook met de verhouding tussen allochtonen en autochtonen. Te veel bejaarden maakt de zorg onbetaalbaar, te veel allochtonen kan leiden tot sociale onrust. Op een omzichtige manier probeert de overheid toch invloed uit te oefenen op de beslissing van vruchtbare volwassenen om kinderen te krijgen. Kinderopvang, ouderschapsverlof, speelruimte, verkeersveiligheid, levensloopregeling, met deze instrumenten kan de overheid burgers in de vruchtbare leeftijd verleiden om twee, drie of toch maar vier kinderen te krijgen. Onderzoek van het CBS kan de overheid richting geven. Waar liggen de risico’s? Hoe vergrijsd of verzwart of verislamiseerd is Nederland in 2025. Of in 2050?De overheid richt zich niet op bepaalde regio’s of groepen. Toch zijn er wel duidelijke, regionale verschillen, als het gaat om geboortecijfers. In het katholieke zuiden worden al een halve eeuw naar verhouding heel weinig kinderen geboren. De biblebelt, een diagonaal, grofweg van Zeeland via de Alblasserwaard en de Veluwe naar Urk, waar gelovige en wat strengere gereformeerden wonen, telt naar verhouding al een halve eeuw veel kinderrijke gezinnen. In Vaals worden de minste kinderen geboren, in Urk de meeste.De in 2004 overleden politica en sociologe Hilda Verwey-Jonker hield enige jaren geleden nog een pleidooi dat het voor het behoud van de Nederlandse, of liever gezegd de christelijk-westerse cultuur in Nederland belangrijk is dat er voldoende baby’s geboren worden in gezinnen die deze cultuur uitdragen. „We moeten de Nederlandse bevolking op peil houden, vervangen. Er is een wisseling van de wacht nodig, vooral als Nederland niet te veel buitenlanders wil opnemen. Met de eenwording van Europa gaan de grenzen natuurlijk open en we zullen meer door elkaar gaan wonen, maar wil je een stabiele samenleving behouden, dan moet er aanwas zijn. Willen we die Nederlandse cultuur in een Europese gemeenschap behouden, dan zullen we daarvoor zelf moeten zorgen.”Nu waarschuwt de PVV tegen de islamisering van de Nederlandse samenleving. Iedere baby is welkom in Nederland, als een lichtpunt om het spook van de vergrijzing op afstand te houden. Maakt het uit wat voor baby’s dat zijn? Wie bang is dat Nederland halverwege deze eeuw een land is met blanke bejaarden en allochtone jongeren, of wie wil weten of er hier in 2030 meer moslims dan christenen leven, kan op grond van de geboortegegevens van het CBS een beeld krijgen. Eigenlijk zijn het niet de baby’s, maar vooral de moeders die het verhaal vertellen. Neem baby Uhur uit Rotterdam. Zijn ouders zijn in Nederland geboren, zijn grootouders in Turkije. Zijn oma kreeg zes kinderen, zijn moeder heeft met hem haar tweede kind gekregen. Zal zijn moeder, net als de gemiddelde moeder in Nederland, twee kinderen genoeg vinden of krijgt Uhur nog vier broertjes en zusjes? In de vier grote steden is de helft van de jongeren tot 20 jaar nu van niet-westerse allochtone herkomst. Tot enkele jaren geleden waren Surinamers hiervan de grootste groep. Nu bestaat de groep jongeren in de grote steden voor bijna de helft uit jongeren van Turkse of Marokkaanse herkomst. Gevoegd bij het gegeven dat in gezinnen met Marokkaanse en Turkse achtergrond tot nu toe iets meer kinderen worden geboren dan in gezinnen met Nederlandse wortels, komt de vraag op of de islamisering van Nederland in de steden gaat beginnen. Met behulp van prognoses van het CBS over de samenstelling van de Nederlandse bevolking in 2025 kan bij benadering gezegd worden of die zorg terecht is. Van de 185.000 kinderen die in 2006 geboren zijn, hebben er 11.000 een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De eerste generatie Turkse en Marokkaanse moeders kreeg veel meer kinderen dan in Nederlandse gezinnen gebruikelijk was. Dochters van die eerste generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen blijken ongeveer evenveel (of even weinig) kinderen te krijgen als vrouwen met Nederlandse ouders: gemiddeld twee. Dat kan gezien worden als een aanpassing aan Nederland, maar ook in het land van herkomst dalen de geboortecijfers. In Turkije zijn deze cijfers nu zelfs te laag om de bevolking op peil te houden. Het opleidingsniveau heeft daarbij mede een rol gespeeld. Hoe hoger de opleiding, des te lager het aantal kinderen. Dat betekent dat er langzamerhand een stabiele verhouding komt tussen het aantal Turken en Marokkanen enerzijds en het aantal Nederlanders anderzijds. De grootste groep niet-westerse allochtonen werd gevormd door de Surinamers. Die zijn door de groei van het aantal Turken en Marokkanen naar de luwte van het maatschappelijke debat verdwenen. Wel heeft het CBS geregistreerd dat veel Surinamers uit Amsterdam weggetrokken zijn naar Almere. De verwachting is dat ook andere niet-westerse allochtonen uit de grote steden zullen wegtrekken naar plaatsen in de omgeving. Dat betekent dat de vier grote steden niet zwarter zullen worden dan ze nu zijn. In 2025 wonen naar verhouding de meeste niet-westerse allochtonen in de provincie Flevoland. Dat is dan in Lelystad en Almere. In die laatste stad is nu een kwart van de bevolking van niet-westerse allochtone herkomst. Allochtonen zullen zich de komende twintig jaar ook gaan vestigen in plaatsen als Capelle, Schiedam, Diemen en Zoetermeer.Volgens het CBS en het Regionale Planbureau (RPB) zullen ook niet-westerse allochtonen die nu in steden als Tilburg, Arnhem en Groningen wonen, wegtrekken naar de randgemeenten. Dat zijn vooral tweedegeneratiegezinnen.Het CBS houdt tegenwoordig niet meer bij welke godsdienst de inwoners van Nederland aanhangen. Zo is niet precies bekend hoeveel moslims er in Nederland zijn. Volgens onofficiële cijfers zijn dat er een miljoen, maar islam-kenner Hans Janssen sprak onlangs van een half miljoen, als hij rekening houdt met alle moslims die eigenlijk niet meer gelovig zijn, maar voor hun familie de schijn ophouden.Onder de immigranten van buiten Europa zijn ook veel christenen, vooral katholieken, uit Kaapverdië bijvoorbeeld, en uit Vietnam. Ook onder Surinamers en Ghanezen zijn veel christenen, en ook onder immigranten uit Iran. Meer immigranten wil dus niet zeggen: meer moslims. Moslims zullen een minderheid blijven vormen, onder de jongeren. Wie toch vindt dat die ene moslimbaby op de negen andere er een te veel is, moet zich maar tot het katholieke zuiden van Nederland richten. Daar is nog wat te winnen, gezien het lage aantal geboorten in deze regio, de afgelopen halve eeuw.
Alle reacties Link kopieren Quote
Het CBS houdt tegenwoordig niet meer bij welke godsdienst de inwoners van Nederland aanhangen. Zo is niet precies bekend hoeveel moslims er in Nederland zijn. Volgens onofficiële cijfers zijn dat er een miljoen, maar islam-kenner Hans Janssen sprak onlangs van een half miljoen, als hij rekening houdt met alle moslims die eigenlijk niet meer gelovig zijn, maar voor hun familie de schijn ophouden.Onder de immigranten van buiten Europa zijn ook veel christenen, vooral katholieken, uit Kaapverdië bijvoorbeeld, en uit Vietnam. Ook onder Surinamers en Ghanezen zijn veel christenen, en ook onder immigranten uit Iran. Meer immigranten wil dus niet zeggen: meer moslims.Moslims zullen een minderheid blijven vormen, onder de jongeren. Wie toch vindt dat die ene moslimbaby op de negen andere er een te veel is, moet zich maar tot het katholieke zuiden van Nederland richten. Daar is nog wat te winnen, gezien het lage aantal geboorten in deze regio, de afgelopen halve eeuw.

Ik kan me niet voorstellen dat er in Europa dan wel een meerderheid aan moslims zou zijn. Volgens mij is er ook geen sprake van dat Europanen zich in grote getalen bekeren tot de islam. Het gebeurt wel, maar niet in die mate dat de islam explosief groeit.
Alle reacties Link kopieren Quote
Excuses voor de lap tekst, maar ik had geen zin om het samen te vatten of er in te knippen. :)
Alle reacties Link kopieren Quote
Islam = onderwerping.  In een op de Koran gebaseerde samenleving is iedereen (Islamiet en ongelovige) onderworpen aan de wetten en voorschriften van de Koran.  Wie wil weten wat dat inhoudt moet bijvoorbeeld een tijdje gaan werken in Saoedi-Arabië.  
Andere gelovigen van het boek kunnen in een islamitische staat gewoon in vrede leven.Overigens houdt het feit (de hypothese) dat de islam de grootste godsdienst is, niet in dat ook de meerderheid van de mensen moslim is (in een samenleving waarin 30% moslim is, 25% katholiek, 20% protestant, 10% joods, 10% hindoestaan, en 5% ongedefinieerd, anders, of atheïst is islam de grootste godsdienst maar heeft geen overwicht. Nog sterker: in een samenleving waar 60% atheïst is, 15% moslim, 5% katholiek, 5% protestant, 5% joods, 3% hindoestaan en 2% ongedefinieerd is islam nog steeds de grootste godsdienst, zonder dat dit werkelijk een 'bedreiging' of een dominante godsdienst is).

Ook houdt het feit dat islam de grootste godsdienst is niet in dat de samenleving een op de koran gebaseerde samenleving is.Even nadenken mensen, en je dan bang laten maken. :)
Alle reacties Link kopieren Quote
Leuke stelling heb je weer te pakken, Willem1959....:)Is het niet zo, dat de moslims van nu, dus de "jeugd", dezelfde ontwikkeling zullen doormaken zoals die hier de laatste decennia heeft plaatsgevonden, dus niet de ontkerkelijking dan maar de ontmoskee-ing?Ik ken flink wat jeugdige moslims (ik werk in Almere) en zie ook bij hen de tendens minder fanatiek praktizerend gelovig te zijn.

Volgens mij zal dat echt wel gebeuren. Al heeft het even tijd nodig. Een geloof als de Islam past nou eenmaal niet zo gemakkelijk in een samenleving als de "geemancipeerd Westerse", de discrepantie is te groot.
Alle reacties Link kopieren Quote


Paus maakt einde aan het voorgeborchte

Uitgegeven: 21 april 2007 11:47

Laatst gewijzigd: 21 april 2007 11:48ROME - Paus Benedictus XVI heeft zaterdag officieel het voorgeborchte (limbus) voor ongedoopte dode kinderen achterhaald verklaard. "Het buitensluiten van onschuldige kinderen uit het paradijs is in tegenspraak met de bijzondere liefde die Christus voor de kleinsten koestert", stelt de paus in een verklarend document.Da's dan dezelfde visie als de Islam op pasgeborenen heeft.

Volgens radio 1 of BNR heeft Simonis gezegd dat moslims 'betere christenen' zijn omdat ze zich meer aan God overgeven dan de meeste christenen (dit zijn niet de exacte woorden, maar zelfde strekking), maar het christelijke geloof was dan weer warmer en rijker.

Ik voorzie een merge tegen die tijd. :P
Alle reacties Link kopieren Quote
‘Maar voor de islam is de mens de onderworpene, voor het christendom toch vooral een kind van God en een partner. En Mohammed is een ander figuur dan Jezus. Hij veroverde Mekka met het zwaard, Jezus Christus kwam Jeruzalem binnen op een ezeltje.’Kardinaal Simonis
Dezelfde JC die zei: "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard."Dat je het maar even weet.
Alle reacties Link kopieren Quote


Uitspraak bij het afscheid van kardinaal Simonis.

Doembeeld of zegen?
Als die mensen lekker willen geloven en godsdienst willen uitoefenen omdat dat ze gelukkig maakt en ze dan nodig hebben, wie ben ik dan dat ik daar iets over ga zeggen?

Zolang ik geen hoofddoekje om hoef en openlijk atheïst mag zijn.

Ieder zn ding.
Alle reacties Link kopieren Quote
‘Maar voor de islam is de mens de onderworpene, voor het christendom toch vooral een kind van God en een partner. En Mohammed is een ander figuur dan Jezus. Hij veroverde Mekka met het zwaard, Jezus Christus kwam Jeruzalem binnen op een ezeltje.’Kardinaal Simonis
In naam van elke God zijn genoeg koppen gerold.

Kijk maar naar de Maya's en de Inca's, die brachten zelfs gezellige mensenoffers.

Dat vergelijken van Goden slaat nergens op.

Het zijn de mensen die het geloof uitdragen die moorden, niet de goden zelf.

Anonymous
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Terug naar boven