Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

Tijd voor een betere scheiding tussen Kerk & Staat

19-11-2019 10:28 991 berichten
Alle reacties Link kopieren Quote
Er lijkt sprake van een nieuw conservatisme, met name onder jongeren, die zoekende zijn naar vaste waarden. Daardoor lijkt op kleine schaal een nieuw fanatisme te ontstaan rondom religie. Een steeds kleinere groep gelovigen drukt uit fanatisme een steeds zwaardere stempel op onze samenleving terwijl het geloof in omvang al lang die draagkracht niet meer heeft. En ook is een geloof niet nodig om gezonde normen en waarden te hanteren; geloof is daar misschien zelfs wel aan tegengesteld aangezien één van de kenmerken van gelovigen is dat ze hun eigen normen en waarden aan anderen willen opleggen zonder inhoudelijke argumenten.

In de grondwet is wel de vrijheid van godsdienst geregeld, maar de scheiding tussen kerk en staat is niet strikt geregeld zoals bijvoorbeeld in Frankrijk waar politieke argumenten maatschappelijk inhoudelijk moeten zijn en los moeten staan van een geloofsovertuiging. En scholen met een geloofsinslag krijgen geen overheidsgelden. Iedereen is ook daar vrij om gelovig te zijn maar de overheid moet neutraal staan tegenover alle religies en dat kan niet als religie inhoudelijk een plaats krijgt in de overheid.

Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik voel me ook geremd om op een partij met een geloof te stemmen, zoals CDA en CU, ook als ze inhoudelijk goeie punten hebben, omdat ik niet wil dat mijn stem een oneigenlijk christelijk draagvlak creëert. En andersom zullen er mensen vanuit hun geloofsovertuiging op deze partijen stemmen zonder naar de inhoud te kijken. Idem zit ik niet te wachten op een islamitische partij al zouden ze inhoudelijk prima punten hebben. Geloofsaspecten kan je ook niet inhoudelijk beargumenteren. Ik vind dat het geloof dus een inhoudelijke politiek in de weg zit; daar moet het niet over gaan.

En net zo goed ben ik er geen voorstander van dat mijn kinderen ook nog even en passant geïndoctrineerd worden omdat de meest voor de hand liggende scholengemeenschap nou eenmaal ook christelijk is. Het is nou niet alsof de combinatie geloof en kinderen zo succesvol is gebleken. En waarom kom ik nou in een christelijk ziekenhuis terecht als ik aan mijn knie geopereerd moeten worden? En waarom gaat dat ziekenhuis neutraal om met mijn knie maar niet met abortus?

Natuurlijk is dit gegroeid vanuit het verleden, maar is het dan nu nog wel terecht om dat vol te houden? Is die draagkracht er nog wel, of doen we het er mee omdat het nou eenmaal zo is? En geven we dat door aan nieuwe generaties en nieuwe religies dat dit de manier is waarop we onze samenleving inrichten?

Wordt het niet eens tijd dat we een duidelijke scheiding tussen kerk en staat vastleggen in de grondwet? Vrijheid voor geloof voor iedereen en daarom geen geloofsovertuigingen in de overheid, overheidsinstellingen, scholen, ziekenhuizen, etc.

Is het tijd voor een striktere scheiding tussen Kerk & Staat

Totaal aantal stemmen: 190

Het is tijd voor een betere scheiding tussen kerk & staat. (76%)
Het is prima zoal het is; het geloof mag, ook in de toekomst, onderdeel zijn van de overheid. (19%)
Het geloof moet juist meer ruimte krijgen in het functioneren van de overheid. (5%)
Alle reacties Link kopieren Quote
TO trapt af: ik ben voor absolute vrijheid van godsdienst en daarom vind ik dat geloof niet thuis hoort in de overheid.
Alle reacties Link kopieren Quote
Helemaal mee eens. Zo raar dat dit in een land als Nederland nog niet gescheiden is.
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik vind dat je je geloof maar achter de voordeur moet houden. Wat iemand gelooft boeit mij niet maar hief er niets van mee te krijgen.
Ik las net juist in het artikel wat je deels lijkt te quoten, dat het nieuwe conservatisme los staat van het geloof. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
Alle reacties Link kopieren Quote
Niemand dwingt je om je kinderen naar een christelijke school te sturen. Of om naar een christelijk ziekenhuis te gaan.
Alle reacties Link kopieren Quote
Dat is net zoiets als zeggen dat je niks tegen homo’s hebt zolang ze geen affectie tonen op straat. Je mag doen wat je wilt zolang ik er maar geen last van heb.

Je mag geloven maar geen deel uitmaken van de overheid. Je legt iemand beperkingen op omdat hij gelovig is. En dat doet toevallig iemand die niet gelovig is.

Je afkeer tegen geloof gaat zelfs zo ver dat je niet op een partij met inhoudelijk goede punten wilt stemmen omdat je geen christelijk draagvlak wilt creëren. Dat je dus voor jezelf bewust slechtere keuzes maakt om ergens anders afbreuk aan te doen is hetzelfde fanatisme dat je gelovigen in de schoenen schuift.
Als God had gewild dat de gebeden door de stad zouden galmen, dan had hij de mens wel een krachtige stem gegeven, en geen luidsprekers die toen trouwens niet eens bestonden.
Alle reacties Link kopieren Quote
Eens.
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik heb mijzelf bijvoorbeeld nooit gerealiseerd dat 'mijn' ziekenhuis christelijk is. Dat zijn toch juist ook instellingen waar je op het moment dat het aan de orde is niet specifiek daarvoor kiest. Maar het zijn ook de instellingen waar juist levensvragen aan de orde zijn. Dan zou ik het toch knap vervelend vinden om op zo'n moment geconfronteerd te worden met de geloofsovertuiging van iemand anders.
8,1 procent van de twintigers en 11,5 procent van de dertigers vindt abortus bijvoorbeeld niet kunnen, terwijl dat percentage bij vijftigers en zestigers iets boven de 7 procent ligt. De onderzoekers spreken van een 'nieuw conservatisme', dat niets te maken heeft met religie.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederla ... euthanasie
We zijn een soort christelijk Iran. En de infiltratie gaat zo ver, en de indoctrinatie zo diep, dat vrijwel niemand het ziet. Gelukkig maar dat er mensen zijn als jij, TO, die gewoon durven benoemen wat gaande is!
Alle reacties Link kopieren Quote
kadanz schreef:
19-11-2019 10:44
Niemand dwingt je om je kinderen naar een christelijke school te sturen. Of om naar een christelijk ziekenhuis te gaan.

Jazeker wel; als ik de ambulance in gegooid wordt dan wordt ik ergens naartoe gebracht; daar heb ik geen keuze in.
Juist ziekenhuizen hebben een steeds grotere regiofunctie. Als jij complicaties hebt bij de zwangerschap, zit jij dan op te wachten op geloofsstandpunten over jouw zwangerschap en hoe daar mee om te gaan?
Alle reacties Link kopieren Quote
SHIFTY schreef:
19-11-2019 10:46
Ik heb mijzelf bijvoorbeeld nooit gerealiseerd dat 'mijn' ziekenhuis christelijk is. Dat zijn toch juist ook instellingen waar je op het moment dat het aan de orde is niet specifiek daarvoor kiest. Maar het zijn ook de instellingen waar juist levensvragen aan de orde zijn. Dan zou ik het toch knap vervelend vinden om op zo'n moment geconfronteerd te worden met de geloofsovertuiging van iemand anders.
Als het geloof zo belangrijk voor je is, hoe kan je dan niet doorhebben dat 'jouw' ziekenhuis een radicaal ander geloof aanhangt dan de jouwe?
Alle reacties Link kopieren Quote
Illinois schreef:
19-11-2019 10:47
8,1 procent van de twintigers en 11,5 procent van de dertigers vindt abortus bijvoorbeeld niet kunnen, terwijl dat percentage bij vijftigers en zestigers iets boven de 7 procent ligt. De onderzoekers spreken van een 'nieuw conservatisme', dat niets te maken heeft met religie.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederla ... euthanasie

Dat klopt; de oorzaak ligt niet bij religie, maar door dit nieuwe conservatisme krijgt ook religie een nieuwe impuls. En van oorsprong is religie onderdeel van de overheid, scholen, ziekenhuizen, etc. Dus door die nieuwe religieuze impuls, die eigenlijk niets met religie te maken heeft, oefenen ze wel een onevenredige grote invloed uit op onze samenleving.
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik vind godsdienstvrijheid juist betekenen dat iedereen màg kiezen voor een gelovige partij. Als de meerderheid van Nederland dat wil dan kunnen ze aan de macht komen en anders is het gewoon een representatie van de bevolking.

Godsdienst moet niet in de wetten worden meegenomen maar als representatie van de bevolking vind ik het geen probleem.

Maar ik stem dan ook wel eens op CDA omdat ik hun standpunten vaak goed vind en hun Christelijke overtuigingen daar niet heel erg in merk.
Alle reacties Link kopieren Quote
Dat gaat lekker met die poll :D
Alle reacties Link kopieren Quote
kadanz schreef:
19-11-2019 10:52
Als het geloof zo belangrijk voor je is, hoe kan je dan niet doorhebben dat 'jouw' ziekenhuis een radicaal ander geloof aanhangt dan de jouwe?

Het geloof is juist niet belangrijk voor me, daarom ben ik er niet mee bezig welk geloof een ziekenhuis heeft.

Ik vind het principe belangrijk dat iedereen vrij is om gelovig te zijn maar dat daar uit voortvloeit dat je anderen dus niet jouw geloof moet opdringen.
Alle reacties Link kopieren Quote
SHIFTY schreef:
19-11-2019 10:50
Jazeker wel; als ik de ambulance in gegooid wordt dan wordt ik ergens naartoe gebracht; daar heb ik geen keuze in.
Juist ziekenhuizen hebben een steeds grotere regiofunctie. Als jij complicaties hebt bij de zwangerschap, zit jij dan op te wachten op geloofsstandpunten over jouw zwangerschap en hoe daar mee om te gaan?
Geef eens een voorbeeld van een maatschappelijk ziekenhuis dat niet aan haar zorgplicht voldoet vanwege het geloof.
Die kun je niet geven want het is geen issue.

Maar draai het eens om. We leven in een Christelijke samenleving. Wij, jij en ook ik, wij denken volgens christelijke patronen. Is er wel vraag naar een ziekenhuis dat vragen over leven en dood beantwoordt met een neutrale spreadsheet?
Alle reacties Link kopieren Quote
SHIFTY schreef:
19-11-2019 10:46
Ik heb mijzelf bijvoorbeeld nooit gerealiseerd dat 'mijn' ziekenhuis christelijk is. Dat zijn toch juist ook instellingen waar je op het moment dat het aan de orde is niet specifiek daarvoor kiest. Maar het zijn ook de instellingen waar juist levensvragen aan de orde zijn. Dan zou ik het toch knap vervelend vinden om op zo'n moment geconfronteerd te worden met de geloofsovertuiging van iemand anders.
Ik denk dat je ten onrechte bang bent dat men je probeert te "bekeren" in een christelijk ziekenhuis.
Men zal alleen met je in gesprek aan als je daar zelf om vraagt.
Alle reacties Link kopieren Quote
Er zijn schijnbaar ook gemeentes waarbij de raadsvergadering wordt geopend met een gebed ...
Alle reacties Link kopieren Quote
kadanz schreef:
19-11-2019 10:58
Geef eens een voorbeeld van een maatschappelijk ziekenhuis dat niet aan haar zorgplicht voldoet vanwege het geloof.
Die kun je niet geven want het is geen issue.

Maar draai het eens om. We leven in een Christelijke samenleving. Wij, jij en ook ik, wij denken volgens christelijke patronen. Is er wel vraag naar een ziekenhuis dat vragen over leven en dood beantwoordt met een neutrale spreadsheet?

Abortus is een knelpunt in bepaalde ziekenhuizen vanwege hun geloofsovertuiging, terwijl dit bij wet wel geregeld is.

Als ik het omdraai: wat zou er op tegen zijn als we ziekenhuizen geloof-neutraal maken? Wie zitten we daarmee dwars?
Alle reacties Link kopieren Quote
Het hele idee van scheiding tussen kerk en staat is dat de overheid zich niet bemoeit met wat er in de kerk gebeurt, en dat de machthebbers in de kerk (paus, kerkbestuur) geen macht hebben bij de overheid. Dat is al eeuwen een feit in Nederland, die kun je niet 'nog meer' scheiden.

Wat hier gevraagd wordt is een soort censuur: Je mag vanuit elke overtuiging politiek bedrijven, je mag socialist zijn, of humanist, communist of liberaar, maar geen christen of moslim.

Dat vind ik doodeng. Alle mensne mogen meedoen in de maatschappij, ook in de politiek. En die moeten vooral hun overtuigingen meenemen, dat is het hele idee van het politieke debat. Als je het niet eens bent met ze, stem op een andere partij en ga met ze in debat, maar verbied nooit de meningen waar je het niet mee eens bent. Dat is nog veel gevaarlijker dan die meningen zelf.
Anarchie is leuk, maar je blijft van mijn kaas af
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik heb gewoon moeite met jouw stelling dat er een betere scheiding moet komen tussen kerk en staat omdat je dan actief een groep mensen diskwalificeert.

Je zou kunnen stellen dat een ziekenhuis, of een school aan bepaalde minimumeisen moet voldoen. Maar een groep mensen uitsluiten van beroep of vereniging vanwege hun geloof, dat gaat een stap te ver.
Alle reacties Link kopieren Quote
amarna schreef:
19-11-2019 10:58
Ik denk dat je ten onrechte bang bent dat men je probeert te "bekeren" in een christelijk ziekenhuis.
Men zal alleen met je in gesprek aan als je daar zelf om vraagt.

Nee het gaat mij niet om stiekem bekeren (wat overigens op scholen natuurlijk wel gebeurt met onze kinderen).
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik ben voor vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs.
Ik heb op een christelijke basisschool gezeten en een christelijke scholengemeenschap. Het enige op de scholengemeenschap waaraan te merken was dat het christelijk onderwijs was, was dat de week geopend werd met een kort gebed.
Is dat indoctrinatie? Nee, vind ik niet. Ik zou het eerder onderdeel van onze cultuur noemen.

Anonymous
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Terug naar boven