Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Naar de vrije school...of toch niet?

10-10-2012 15:28 204 berichten
Alle reacties Link kopieren
Hoi,Ik heb een dochtertje van 2 en ben me (ja, nu al) aan het orienteren voor de kleuter en - basischool voor haar. Vlakbij waar ik woon zit een vrije school. Ben er geweest, sfeer geproefd en...tja, lijkt me voor kleuters en jonge kinderen een fijne school om op te zitten. Veel muziek, natuur en vooral, een zachte manier van omgaan met elkaar.

Mijn twijfelpunt: hoe ervaren kinderen de overgang naar een 'gewone school' daarna, voortgezet onderwijs dus. Heb hier veel ( niet al te beste) verhalen over gehoord maar die gaan dan ook wel weer 20 jaar terug. Er is veel veranderd. Of niet?

Ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. Misschien hebben jullie zelf kinderen die net deze overstap gemaakt hebben. Hoe hebben zij ( en jullie) hun schooltijd op de vrije school ervaren?Dank jullie wel voor het delen ;-)
Alle reacties Link kopieren
Vrijeschool

We streven in de opvoeding naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Dan gaat het zeker niet alleen om het verwerven van kennis, maar vooral ook om ontwikkeling van gevoel voor het sociale en het kunstzinnige en om het verkrijgen van ambachtelijke en technische vaardigheden. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het latere leven en voor het functioneren in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ieder met het leven een eigen bedoeling heeft en er innerlijk vrij naar wil streven om die waar te maken. Opvoeding moet daarbij ondersteunen. Dat vereist vakkennis natuurlijk, maar vooral ook inzicht in de verschillende levensfasen van de jonge mens en het vermogen om waar te nemen wat elk kind aan mogelijkheden in zich draagt. Vrijeschoolouders hoor je dan ook vaak zeggen: "Mijn kind wordt gezien".Natuurlijk moeten kinderen leren rekenen en schrijven, omgaan met de computer, les krijgen in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis, en kennis maken met vakken als wiskunde, scheikunde en biologie. Hiermee leggen ze een basis voor hun toegang tot hoger onderwijs en beroepsvoorbereiding. Daarnaast krijgen ze op de vrijescholen een omvangrijk aanbod aan kunstzinnig en ambachtelijk onderwijs. Vakken als schilderen, muziek, toneel, handenarbeid en euritmie (bewegingskunst) zijn niet alleen bedoeld om de creativiteit te stimuleren. Ze dragen ook bij aan een brede en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling. Of, zoals het ook wel wordt genoemd, aan de ontwikkeling van hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (daad- en scheppingskracht).

(Bron: Vereniging van vrijescholen)
Alle reacties Link kopieren
Lide schreef op 26 oktober 2012 @ 22:09:

Dank jewel voor je reactie!

Wij zijn zeker al op meerdere scholen geweest, montessori, dalton... het verschil is dat de vrije school het onderwijs vormgeeft vanuit hoofd, hart en handen, dwz in het onderwijs zelf esthetiek en creativiteit meegegeven wordt, niet in buitenschoolse activiteiten of die 12 weken een uurtje muziek per week, en dan hetzelfde voor dans etc. Ze gebruiken aldaar ook het citovolgsysteem en 80 procent geniet vervolgonderwijs HAVO/VWO. Uiteraard is ook de onderwijsinspectie daar geweest en zijn positief. Tsja...
Ik snap niet zo goed wat dit betekent. Heb je gevraagd hoe dat er dan concreet uitziet? Hoe ziet een les eruit, bedoel ik dan?Het valt me op dat je alleen bijzonder onderwijs-varianten noemt, en met reguliere school bedoelde ik dus juist scholen zonder achterliggende filosofie. Mijn ervaring is namelijk dezelfde als wat Devima ook al zei, dat al die dingen die op scholen " met een filosofie" vooral goed in de schoolgids tot hun recht komen, op de reguliere school ook echt in praktijk gebracht wordt. Ik heb twee keer een school gezocht, de eerste keer net als jij toen ik nog helemaal geen ervaring had, de tweede keer toen mijn kind al op school zat en van school ging wisselen. Met name bij die tweede zoekronde kwamen de reguliere scholen by far als beste uit de bus, juist op al die softe criteria. Omdat ik inmiddels veel gerichtere vragen kon stellen, juist omdat ik nu ook gewoon weet wat je als basis van een school kan en moet verwachten en hoe een schooldag er ongeveer uitziet, viel me in die tweede zoekronde op dat het bij al die bijzondere scholen vaak bij mooie theorie blijft, maar in praktijk er eigenlijk niks van terecht komt.Ik heb zelf een creatief beroep en ook een creatieve vervolgopleiding gedaan, en zit oa daardoor in een omgeving met veel Vrije School mensen. Mensen die filmacademie, Rietveld, kleinkunst academie, theaterschool, conservatorium en dergelijke hebben gedaan en uit van die typische Vrije School gezinnen komen. En ik denk dat ik zelf in bepaalde opzichten ook een Vrije School gezin ben, ware het niet dat ik helemaal niets heb met antroposofie. En ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat de christelijke gewone school waar mijn zoon nu op zit vele malen creatiever is in praktijk, dan de montessori, dalton en vrije school die ik ook heb bezocht en die hier in de omgeving als zeer goed bekend staan zijn.
Alle reacties Link kopieren
Ik bedoel daarmee dat een substantieel deel van de lestijd, zeg iedere dag ipv eens per week, aandacht wordt besteed aan schilderen, muziek, dans. (ik kan niet meer opsommen hoe de dag er exact uit ziet, ze hebben geloof ik twee blokken van twee uur taal en/of rekenen geloof ik, dan hebben ze nog periodeonderwijs (kan bijv aardrijkskunde of geschiedenis zijn, maar ook ambachten,heemkunde) en verder iedere dag schilderen, zang, etc) Ik heb zelf een deel op een vrije school gezeten en een deel op een christelijke school. Het was toentertijd een wereld van verschil. Maar als ik nu zo hoor zijn gelukkig de reguliere scholen veel breder in hun aanbod, gelukkig!
Alle reacties Link kopieren
Nog iets wat ik me naar aanleiding van je vorige post afvraag: waarom vind je dat eigenlijk zo belangrijk, dat hart-hoofd-handen gedoe?Misschien ben ik wel enigszins blasé, juist doordat ik doe wat ik doe en in de wereld zit waarin ik zit, maar ik vond eigenlijk al die bijzondere scholen ontzettend wannabe. Als ik even heel erg chargeer vond ik het vooral allemaal zweverig gezever van mensen die heel graag zouden willen dat ze zelf ontzettend bijzonder zijn maar uiteindelijk ook maar gewoon juf of meester zijn, vol met kindertjes van ouders die secretaresse en account manager zijn en denken dat het toppunt van creativiteit en vrije geest is dat je een rode broek aantrekt en je keukenmuur appeltjesgroen schildert.Dat geldt in mindere mate voor de VS in Amsterdam, want daarvan weet ik dat er idd behoorlijk veel grachtengordel-kunstzinnig vandaan komt. Maar ik woon niet (meer) in Amsterdam, en in de plaats waar ik woon was dat eigenlijk de grootste afknapper bij al die scholen. Veel gezweef over die zogenaamde creativiteit en aandacht voor kunstzinnig gedoe, maar als je dan doorvraagt blijkt de directeur zelf nooit naar een theater te gaan, om maar wat te noemen.
Dat periodeonderwijs wordt ook steeds meer aangeboden op reguliere scholen, merk ik tenminste als juf zijnde.

Ook het onderwijs dat wordt vormgegeven aan de hand van hart, hoofd en handen komt op veel reguliere scholen aan bod.

Verschil is wel dat je op een reguliere school inderdaad niet elke dag muziekles/dansles/drama/tekenen etcetera hebt. Tenminste, niet elke dag een uur. Wel wordt er regelmatig even tussendoor gezongen, een beweginsgsspel gedaan, en dansje gedaan om even de spieren los te maken en anders bezig te zijn, om daarna weer verder te kunnen met de andere vakken.

Ik vraag me af hoe de VS zijn lestijden kan verantwoorden. Ik kan me namelijk niet goed voorstellen dat zij aan de gestelde uren voor rekenen, taal etcetera komen als er zoveel tijd is voor de creatieve vakken. En niet om heel vervelend te doen, maar juist rekenen en taal zijn wel speerpunten van het onderwijs. Wanneer je kind van school komt heeft het een bepaalde bagage nodig en ik ben heel benieuwd of kinderen op de VS dit halen.Ik zou nog even heel goed gaan rondkijken en vragen, want heel veel dingen die je noemt gebeuren ook gewoon op het reguliere onderwijs, alleen wordt het daar anders vormgegeven zodat er ook voldoende tijd is voor de 'gewone' vakken. En ook op het reguliere onderwijs wordt elk kind gezien hoor, dat is niet iets wat typisch VS is.
Alle reacties Link kopieren
Hahaha moet wel een beetje lachen om het beeld dat je neer zet ;-)

Ik heb gewoon heel erg het idee -en de scholen die ik bezocht bevestigden dat ook- dat er in veel onderwijs van nu onevenredig veel gericht wordt op de cognitieve kant van het onderwijs, het enorme belang dat er gehecht wordt aan de cito-eindscore, peuters die al met leerlijnen te maken krijgen, met taakjes moeten werken, moeten leren evalueren, kleuters die al zelfstandig moeten werken.... een school had in de kleuterklas bijna geen spelmateriaal!!! Geen poppenhoek, geen bouwhoek, louter ingelkleurde kleurplaten aan de muur en tafeltjes (!) met stoeltjes. Dan krijg ik het spaans benauwd, ik vind het van groot belang dat in het kleuteronderwijs kinderen vrij kunnen spelen, omdat spel van levensbelang is voor de ontwikkeling van jonge kinderen; zowel sociaal emotioneel als cognitief. 'Zie deze link:persbericht
Alle reacties Link kopieren
Lide schreef op 26 oktober 2012 @ 22:38:

Ik bedoel daarmee dat een substantieel deel van de lestijd, zeg iedere dag ipv eens per week, aandacht wordt besteed aan schilderen, muziek, dans. (ik kan niet meer opsommen hoe de dag er exact uit ziet, ze hebben geloof ik twee blokken van twee uur taal en/of rekenen geloof ik, dan hebben ze nog periodeonderwijs (kan bijv aardrijkskunde of geschiedenis zijn, maar ook ambachten,heemkunde) en verder iedere dag schilderen, zang, etc) Ik heb zelf een deel op een vrije school gezeten en een deel op een christelijke school. Het was toentertijd een wereld van verschil. Maar als ik nu zo hoor zijn gelukkig de reguliere scholen veel breder in hun aanbod, gelukkig!


Ja, dat is dus exact hoe de schooldag van mijn zoon op de gewone school er ook uitziet. Blokuren, elke dag een creatief vak, elke week een creatieve schoolbrede uitvoering, thema projecten, dat soort dingen. En zijn vorige gewone openbare school had ook een min of meer vergelijkbaar programma.Ik klink nu heel negatief, maar nogmaals, ik wil je er niet vanaf praten, hoor. Ik ben gewoon enigszins sceptisch over wat er nu echt de toegevoegde waarde van is. Ik ben van mening dat als je echt creatief bent of een creatief talent hebt dat er altijd wel uitkomt, ongeacht op wat voor basis school je hebt gezeten, en datzelfde geldt in mijn ogen ook voor echte ambachten als meubelmaker of iets in die geest.Persoonlijk, en dat vertel ik dus alleen om het je mee te geven als food for thought: ik zou natuurlijk het liefst zien dat mijn zoon net als ik en net als 90% van mijn omgeving, uiteindelijk terecht komt in een vrij, en liefst creatief, beroep. En ik heb om die reden juist heel bewust niet voor een dergelijke school gekozen. Want in mijn optiek is gedegen basisonderwijs, en hopelijk straks ook gedegen vervolgonderwijs (ik heb zelf op een klassiek gymnasium gezeten), de beste basis om een dergelijke loopbaan te bereiken. Je rolt een stuk makkelijker door de kunstacademie of het conservatorium heen als je naast creatief talent ook een goede basis hebt, en daar schort het in mijn ogen met name op de Vrije School aan. En mocht ie uiteindelijk helemaal geen enkel creatief talent hebben en ook al niet de persoonlijkheid hebben die bij vrije beroepen hoort, dan kan ie met die gedegen basis ook makkelijker financial controller of manager levensverzekeringen worden :).Vandaar dat ik dus gewoon echt de toegevoegde waarde van die filosofieën niet zie.
Alle reacties Link kopieren
mniekske, rondkijken doen we zeker en goed, vandaar ook de posts hier... ;-)

Je vraag rondom de te verantwoorden uren kan meteen beantwoord worden door de positieve inspectierapporten. Dus voglens mij zijn we daar dan snel over uitgepraat, toch?
Alle reacties Link kopieren
Lide schreef op 26 oktober 2012 @ 22:53:

Hahaha moet wel een beetje lachen om het beeld dat je neer zet ;-)

Ik heb gewoon heel erg het idee -en de scholen die ik bezocht bevestigden dat ook- dat er in veel onderwijs van nu onevenredig veel gericht wordt op de cognitieve kant van het onderwijs, het enorme belang dat er gehecht wordt aan de cito-eindscore, peuters die al met leerlijnen te maken krijgen, met taakjes moeten werken, moeten leren evalueren, kleuters die al zelfstandig moeten werken.... een school had in de kleuterklas bijna geen spelmateriaal!!! Geen poppenhoek, geen bouwhoek, louter ingelkleurde kleurplaten aan de muur en tafeltjes (!) met stoeltjes. Dan krijg ik het spaans benauwd, ik vind het van groot belang dat in het kleuteronderwijs kinderen vrij kunnen spelen, omdat spel van levensbelang is voor de ontwikkeling van jonge kinderen; zowel sociaal emotioneel als cognitief. 'Zie deze link:persbericht
Ja, die overweging snap ik wel. Het is overigens niet hoe ik dat in de praktijk ervaren heb, in praktijk zien de dagen er op het reguliere onderwijs helemaal niet zo anders uit. En vergis je niet, kleuteren duurt hooguit 2,5 jaar. Daarna komt nog 6 jaar waarin je kind gewoon moet leren wat 7 x 9 is, en dat het ik word en hij wordt is, en wat de hoofdstad van Groningen is. En iemand anders (nick vergeten) zei het net ook al: ook ik vraag me af hoe de Vrije School uiteindelijk die harde leerdoelen haalt. De indruk die ik heb, enerzijds vanuit de ervaringen van de vrienden die op een VS hebben gezeten, en anderzijds vanuit de gesprekken die ik zelf op dergelijke scholen heb gevoerd, is dat het antwoord op die vraag in veel gevallen " niet" is.
Alle reacties Link kopieren
fashionvictim schreef op 26 oktober 2012 @ 21:59:

[...]

Ik wil je niet van de Vrije School afpraten, hoor, maar het valt me gewoon op dat wat als voordeel genoemd wordt in dit soort discussies niet veel of zelfs helemaal niet verschilt van hetgeen normale scholen ook aanbieden. En mijn ervaring is dat al die zogenaamde voordelen eigenlijk ook alleen maar echt zwaar wegen als het je eerste kind is dat voor het eerst naar school gaat, dan ben je daar nog gevoelig voor, maar zit je kind eenmaal op school en is de fase van het echte leren aangebroken,dan zijn dat in mijn ogen alleen maar bijzaken. Om een voorbeeld te geven: mijn zoon had vorig schooljaar een hele zwakke juf voor de klas. En als dat het geval is, dan kan de school al die leuke bijzaken bij wijze van spreken ergens steken waar de zon niet schijnt, want dan wil je gewoon dat je kind nou eindelijk de tafel van 3 eens gewoon leert.Het ligt er natuurlijk maar net aan wat je bijzaken vindt. Goede vrienden van ons zaten op de vrije school en hun ouders vonden goed spellen of de tafel van 3 helemaal niet het allerbelangrijkste in het leven of van een school. Zij waren ook wel behoorlijk van de antroposofie en hadden dus (?) hele andere prioriteiten.Met andere woorden: staar je niet blind op al die mooie theorieën en al dat gezever eromheen, maar kijk vooral ook naar wat je kind als 12jarige in zijn/haar bagage moet hebben en of die school met die fantastische jaargetijdenprojecten dat wel kan bieden.
fashionvictim schreef op 26 oktober 2012 @ 22:24:

[...]

Ik snap niet zo goed wat dit betekent. Heb je gevraagd hoe dat er dan concreet uitziet? Hoe ziet een les eruit, bedoel ik dan?
Vroeger, op 'mijn' Vrije School, werd het creatieve verweven met de normale lesstof. Dus tafels leerde je bijvoorbeeld zingend en stampend, letters leerde al tekenend met kleuren (de A was van Adam en dus tekende je Adam oid) en ook werden alle hoofdletters standaard versierd.Dit is misschien ook een antwoord op de vraag van de forummer na jou, namelijk hoe al die creatieve uren verantwoord worden.Ik vond het een geweldige school, maar heb er geen basis geleerd. Ik kwam dan ook met een enorme achterstand op een reguliere school terecht. Heel jammer, en zonde. Mijn zoon zal onder meer om die reden niet naar een Vrije School gaan.
Alle reacties Link kopieren
Ja maar ten overvloede dan maar weer: de inspectierapporten zijn allemaal goed... die harde doelen halen ze dus wel.En ook nogmaals, de uitstroom is bovengemiddeld hoog.Ik hecht trouwens veel belang bij een goed kleuteronderwijs, ik zie het als een basis, en dat komt dan wel weer erg overeen met de visie van de vs.
Alle reacties Link kopieren
Oja, er is enorm veel veranderd in het vs-onderwijs van nu vergeleken met 'onze tijd' 25 jaar terug. Ze hebben zich echt wel vernieuwd, gelukkig.
Alle reacties Link kopieren
fashionvictim schreef op 26 oktober 2012 @ 22:24:

[...]

En ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat de christelijke gewone school waar mijn zoon nu op zit vele malen creatiever is in praktijk, dan de montessori, dalton en vrije school die ik ook heb bezocht en die hier in de omgeving als zeer goed bekend staan zijn.
Montessori en Dalton onderwijs pretendeert toch helemaal niet creatief te zijn? Of heb ik het mis?Ik heb zelf op een Jenaplanschool gezeten en mijn moeder was erg blij met die school, behalve het creatieve gedeelte, daar maakte ze zich altijd behoorlijk kwaad om.De mensen die ik ken van de vrije school vind ik eigenlijk ook niet in creatieve beroepen. Wél vind ik ze vaker gericht op emotie en expressie (en dat hoeft natuurlijk helemaal niet creatief te zijn) in hun dagelijks leven en sommigen voeren dat door in hun beroepskeuze (al dan niet creatief).
Alle reacties Link kopieren
Ik werk ook niet in een creatief beroep ;-) maar in een wo-beroep...

Het is ook niet zozeer dat we onze dochter in een crea beroep willen zien hoor!En misschien hebben we helemaal verkeerd gekeken ook bij dalton en montessori, we hadden er idd weinig mee.
Alle reacties Link kopieren
voornu schreef op 26 oktober 2012 @ 23:05:

[...]

Vroeger, op 'mijn' Vrije School, werd het creatieve verweven met de normale lesstof. Dus tafels leerde je bijvoorbeeld zingend en stampend, letters leerde al tekenend met kleuren (de A was van Adam en dus tekende je Adam oid) en ook werden alle hoofdletters standaard versierd.Dit is misschien ook een antwoord op de vraag van de forummer na jou, namelijk hoe al die creatieve uren verantwoord worden.Ik vond het een geweldige school, maar heb er geen basis geleerd. Ik kwam dan ook met een enorme achterstand op een reguliere school terecht. Heel jammer, en zonde. Mijn zoon zal onder meer om die reden niet naar een Vrije School gaan.
Op de huidige school van mijn zoon - dat is een gewone school die een soort extra programma/ leerfilosofie op basis van muziek heeft - leren ze ook veel dingen door middel van zingen en muziek. Tafels in ieder geval, weet ik (ik kan die liedjes niet meer horen :) ). Ze hebben ook een vakdocent muziek, bijvoorbeeld. Zijn vorige school had dan weer veel extra aandacht voor natuur en sport, en dus ook een vakdocent gym vanaf groep 0, en dingen als een eigen moestuin en projectweken enzo.
Alle reacties Link kopieren
Ja dat klinkt geweldig fashionvictim. We gaan ook zeker nog verder kijken.
Alle reacties Link kopieren
Mevrouw75 schreef op 26 oktober 2012 @ 23:10:

[...]

Montessori en Dalton onderwijs pretendeert toch helemaal niet creatief te zijn? Of heb ik het mis?Ik heb zelf op een Jenaplanschool gezeten en mijn moeder was erg blij met die school, behalve het creatieve gedeelte, daar maakte ze zich altijd behoorlijk kwaad om.De mensen die ik ken van de vrije school vind ik eigenlijk ook niet in creatieve beroepen. Wél vind ik ze vaker gericht op emotie en expressie (en dat hoeft natuurlijk helemaal niet creatief te zijn) in hun dagelijks leven en sommigen voeren dat door in hun beroepskeuze (al dan niet creatief).
Nee, klopt, Montessori en Jenaplan is niet zo van het creatieve. Daar draait het volgens mij - ik vond het allemaal nogal generiek en weinig concreet, dus heb ook niet alles onthouden - vooral om die individuele aanpak en eigen tempo en zelfstandigheid enzo. Daar was ik ook best sceptisch over, want het klonk niet veel anders dan wat mijn zoon op zijn doodgewone openbare basisschool ook al deed. Dat was ook steeds mijn bezwaar eigenlijk, ik zag behalve die filosofie gewoon niet zoveel verschil met hoe hij al onderwijs kreeg, en op de filosofie had ik in alle gevallen wel wat aan te merken. Ik ben er denk ik gewoon te nuchter voor, voor mij draait onderwijs primair om dat hij gewoon leert rekenen en lezen en wie Hitler en Martin Luther King zijn en al dat gedoe eromheen krijgt ie thuis wel mee.De enige bijzondere school waar ik wel erg van gecharmeerd was was de plaatselijke Dalton school, maar die zat dan weer stampvol kinderen-met-een-label en was daar ook eerlijk over, dat ze overvolle klassen hadden (want populair juist omdat het Dalton was) en binnen die overvolle klassen ook nog eens veel zorgleerlingen. Dus hoewel ik dat een hele sympathieke school vond, zag ik dat niet zitten. Mijn zoon zit nu in een klas van nog geen 20 leerlingen, dus ik dacht heel pragmatisch dat je beter in een klein klasje zonder filosofie kunt zitten, dan in een klas met filosofie maar met zoveel kinderen dat er helemaal geen tijd is voor al die individuele aandacht.
Alle reacties Link kopieren
dubbel
Lide schreef op 26 oktober 2012 @ 23:07:

Ja maar ten overvloede dan maar weer: de inspectierapporten zijn allemaal goed... die harde doelen halen ze dus wel.En ook nogmaals, de uitstroom is bovengemiddeld hoog
.Ik hecht trouwens veel belang bij een goed kleuteronderwijs, ik zie het als een basis, en dat komt dan wel weer erg overeen met de visie van de vs.
Vraag eens gewoon voor de grap waar deze kinderen dan doorgaans naar uitstromen (welke college's/scholen). Zoek vervolgens die scholen op, en kijk naar de AFSTROOM van de brugklassen. Als je echt wil onderzoeken, kun je op die scholen vragen stellen over de afstroom.Als docent VO erger ik mij dood aan de VS-scholen in ons 'aanlevergebied' die schermen met hun uitstroomcijfers, maar er vervolgens niet bij vermelden dat 60% na BK, tweede of derde klas afstroomt (als in: behalen niet het diploma van het geadviseerde vervolgniveau). N.a.v. dit topic heb ik vandaag met enkele collega's de afgelopen 4 schooljaren geturfd (instroom, op basis van adviezen en herkomst basisschool). We kwamen uit op iets meer dan 60% afstromers onder VS-ers.
Alle reacties Link kopieren
Ja helemaal mee eens fashionvictim, wat heerlijk zo'n kleine klasjes!!!! Dat is hier helaas niet te vinden.
Alle reacties Link kopieren
fashionvictim schreef op 26 oktober 2012 @ 23:23:

[...]

Nee, klopt, Montessori en Jenaplan is niet zo van het creatieve. Daar draait het volgens mij - ik vond het allemaal nogal generiek en weinig concreet, dus heb ook niet alles onthouden - vooral om die individuele aanpak en eigen tempo en zelfstandigheid enzo. Daar was ik ook best sceptisch over, want het klonk niet veel anders dan wat mijn zoon op zijn doodgewone openbare basisschool ook al deed. Dat was ook steeds mijn bezwaar eigenlijk, ik zag behalve die filosofie gewoon niet zoveel verschil met hoe hij al onderwijs kreeg, en op de filosofie had ik in alle gevallen wel wat aan te merken. Ik ben er denk ik gewoon te nuchter voor, voor mij draait onderwijs primair om dat hij gewoon leert rekenen en lezen en wie Hitler en Martin Luther King zijn en al dat gedoe eromheen krijgt ie thuis wel mee.De enige bijzondere school waar ik wel erg van gecharmeerd was was de plaatselijke Dalton school, maar die zat dan weer stampvol kinderen-met-een-label en was daar ook eerlijk over, dat ze overvolle klassen hadden (want populair juist omdat het Dalton was) en binnen die overvolle klassen ook nog eens veel zorgleerlingen. Dus hoewel ik dat een hele sympathieke school vond, zag ik dat niet zitten. Mijn zoon zit nu in een klas van nog geen 20 leerlingen, dus ik dacht heel pragmatisch dat je beter in een klein klasje zonder filosofie kunt zitten, dan in een klas met filosofie maar met zoveel kinderen dat er helemaal geen tijd is voor al die individuele aandacht.
Bijna goed;)

Volgens mij hebben heel veel scholen iets van de jenaplanmethode (en vast ook dalton- en montessoridingen) overgenomen. In mijn tijd was dat nog niet. Ik kon me niet voorstellen hoe dat ging in de klas bij vriendinnetjes van andere scholen waar klassikaal lesgegeven werd. Mijn ouders hebben mijn school trouwens ook niet om de filosofie uitgekozen, wél om hoe de school omgaat met ouderparticipatie etc.Ik heb trouwens een fantastische tijd gehad op school, maar niet het idee dat ik überhaupt iets geleerd heb (maar dat was geloof ik de bedoeling). Tóch had ik wel de kennis om netjes het vwo af te maken en zonder achterstand daar te beginnen.Ik denk inderdaad dat je een school moet uitzoeken waar het klikt, waar je denkt dat je kind het beste tot z'n recht komt en dan maakt filosofie helemaal niet zoveel uit.
Alle reacties Link kopieren
Lide schreef op 26 oktober 2012 @ 23:14:

Ik werk ook niet in een creatief beroep ;-) maar in een wo-beroep...

Het is ook niet zozeer dat we onze dochter in een crea beroep willen zien hoor!En misschien hebben we helemaal verkeerd gekeken ook bij dalton en montessori, we hadden er idd weinig mee.


Het is ook heel moeilijk om een school te kiezen, vond ik. Als je er 10 spreekt hebben ze allemaal een mooi verhaal over al dit soort dingen, ik had op een gegeven moment echt zoiets van "ehmm... en doen jullie ook nog gewoon aan leren?"Als ik je een paar tips mag geven: reisafstand is volgens mij een belangrijk criterium. Als je kunt kiezen tussen een best-wel-leuke school op de hoek en een misschien-nog-wel-leukere aan de andere kant van je wijk/dorp/stad, kies dan gewoon voor die leuke op de hoek. Dan heb je vriendjes die ook in de straat wonen, andere ouders waar je op terug kunt vallen die ook al in de straat wonen, kan je kind vanaf een jaar of 8 gewoon zelf naar huis lopen ipv dat je tot groep 7 moet brengen en halen, dat soort dingen.Verder: grootte van de klassen en samenstelling van de klassen. Veel of weinig zorgleerlingen, hoe is de verhouding jongen/meisje, dat soort dingen. Hoe is de veiligheid gesteld, ook een goede. Wat wordt er van ouders aan participatie verwacht? Ik ben op een school geweest waar serieus verplicht was dat elke ouder minimaal zoveel uur per jaar pleinwacht en corvee en weet ik het moest doen. Leuk, als je allebei een baan hebt, not. (Ik doe best veel op school, overigens, maar dat verplichte vond ik zo dwingend.) Hoe is het met overblijven geregeld?Die praktische zaken - dat is tenminste mijn ervaring - worden op den duur veel belangrijker dan welke filosofie een school aanhangt.
Alle reacties Link kopieren
Mevrouw75 schreef op 26 oktober 2012 @ 23:32:

[...]

Bijna goed;)

Volgens mij hebben heel veel scholen iets van de jenaplanmethode (en vast ook dalton- en montessoridingen) overgenomen. In mijn tijd was dat nog niet. Ik kon me niet voorstellen hoe dat ging in de klas bij vriendinnetjes van andere scholen waar klassikaal lesgegeven werd.
Klopt hoor, de school waar mijn zoon nu op zit is zelfs de enige school die ik gesproken heb waar ze " klassikaal onderwijs" zelfs als bijzonderheid vermelden. Dat verbaasde me enorm bij mijn eerste zoektocht, dat klassikaal onderwijs helemaal uit de mode lijkt te zijn. In de laatste 30 jaar is het onderwijs echt radicaal veranderd, vind ik. Ik ben vaak jaloers op hoe leuk de school van mijn zoon is (dat geldt voor beide scholen) in vergelijk met mijn eigen basisschool tijd. Ik was een heel creatief kind en ook nog eens bovengemiddeld slim, en had op zo'n school anno nu waarschijnlijk gefloreerd (en ik vond school vroeger ook al leuk, wel saai, maar heb er nooit een hekel aan gehad.)
Lide schreef op 26 oktober 2012 @ 22:53:

Hahaha moet wel een beetje lachen om het beeld dat je neer zet ;-)

Ik heb gewoon heel erg het idee -en de scholen die ik bezocht bevestigden dat ook- dat er in veel onderwijs van nu onevenredig veel gericht wordt op de cognitieve kant van het onderwijs, het enorme belang dat er gehecht wordt aan de cito-eindscore, peuters die al met leerlijnen te maken krijgen, met taakjes moeten werken, moeten leren evalueren, kleuters die al zelfstandig moeten werken.... een school had in de kleuterklas bijna geen spelmateriaal!!! Geen poppenhoek, geen bouwhoek, louter ingelkleurde kleurplaten aan de muur en tafeltjes (!) met stoeltjes. Dan krijg ik het spaans benauwd, ik vind het van groot belang dat in het kleuteronderwijs kinderen vrij kunnen spelen, omdat spel van levensbelang is voor de ontwikkeling van jonge kinderen; zowel sociaal emotioneel als cognitief. 'Zie deze link:persbericht
Tja, dan vraag ik me toch een beetje af op welke school je bent geweest. Ik werk op veel verschillende scholen, en zie overal in de kleuterklassen gewoon hoeken waarin de kinderen mogen spelen, voldoende spelmateriaal en juist veel verschillende werkjes aan de muren, geen standaard kleurplaten. Daarnaast zie ik ook steeds meer scholen die het werken met hoeken doortrekken naar groep 3.Maar het is al vaker gezegd, als jij vindt dat het VS onderwijs aansluit bij jullie en jullie kind, stuur je kind dan vooral naar de VS. Mijn tip is alleen, kijk ook eens rond op reguliere scholen, want heel veel dingen van de VS vind je daar ook gewoon terug.En nog even een aanvulling: staar je niet blind op inspectierapporten. Heel veel scholen hebben het namelijk op papier allemaal prima in orde, keurig op papier wat moet, maar in de praktijk blijft het een rommeltje. Ook uitstroom wil niet heel veel zeggen, want wat al eerder is gezegd op het VO onderwijs kelderen heel veel leerlingen ook nog qua niveau. Overigens vind ik dit laatste niet typisch VS, want ook steeds meer reguliere scholen oefenen op CITO en weet ik wat niet meer waardoor de uitstroom hoog is, maar een heleboel kinderen eenmaal op het VO alsnog kelderen.

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven