Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

Moderator Mededelingen

14-01-2013 11:46 99 berichten
Alle reacties Link kopieren
In dit topic zal het Viva forumbeheer veranderingen plaatsen met betrekking tot het forum.Het is dus niet de bedoeling dat hier reacties op komen. Deze zullen dan ook verwijderd worden.Daarnaast is er een apart topic met beleidsmededelingen:BeleidsmededelingenIn dit topic zal het Viva forumbeheer uitleg plaatsen met betrekking tot het beleid van het forum aan de hand van de meest gestelde vragen hierover. Deze vragen kunnen worden gesteld via de mail. Uiteraard krijg je ook persoonlijk antwoord op je mail.Op het topic beleidsmededelingen kan niet gereageerd worden.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Dat is nog onduidelijk. We zijn blij om op korte termijn een gratis app voor de Iphone te kunnen aanbieden en we wachten eerst de reacties daarop af.Voor reacties verwijzen wij naar het Iphone topic:Viva Iphone app.Met vriendelijke groet,Moderatorteam Viva.nl
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste forumgebruikers,Op verzoek van velen van jullie zal de pijler 'Kinderen' worden opgesplitst in twee pijlers, namelijk: een pijler 'Kinderen' en een pijler 'Zwanger'.

De reden hiervoor is dat de pijler kinderen heel groot is en we verwachten dat met een aparte pijler over zwangerschap de topics sneller te vinden zullen zijn en sneller zullen laden.We hopen de pijler 'Zwanger' morgen (woensdag) online te zetten, maar zoals jullie wellicht gemerkt hebben is de server instabiel op dit moment. We kunnen de nieuwe pijler live zetten als de performance weer op orde is.Daarna zal het verplaatsen van de topics over zwangerschap naar de pijler 'Zwanger' enige tijd in beslag nemen. We proberen dit uiteraard zo snel mogelijk te doen en zullen de meest actuele en actieve topics het eerst verplaatsen.Met vriendelijke groet,Moderator Viva Forum
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste forummers,Hier volgt een mededeling n.a.v. vragen over het gebruik van persoonsgegevens.Viva.nl houdt zich aan door de wet en het Colllege Bescherming Persoonsgegevens voorgeschreven regels en richtlijnen. De forumregels en het privacy & cookiebeleid op Viva.nl zijn in lijn met deze regelgeving. Viva.nl toetst de content op het Viva forum aan deze regels. Het plaatsen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW-gegevens maar ook gebruikersnamen) is zonder toestemming van de betreffende persoon niet toegestaan op Viva.nl. De discussie over de regels en het beleid is geen discussie die op het forum thuishoort en zal verder niet worden toegestaan. Bij prangende vragen hierover kun je een mail sturen aan forum@viva.nl.Met vriendelijke groet,Moderatorteam Viva Forum
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Discussies over forumbeleid niet toegestaan op het forum van Viva.nlBeste forummers,Wij merken dat er, ondanks meerdere waarschuwingen van onze kant, over het forumbeleid wordt gediscussieerd op het forum zelf. Dit is niet toegestaan. Ons interne beleid staat niet ter discussie. Mocht dit toch weer gebeuren, dan zullen wij direct overgaan tot het nemen van maatregelen, zonder verdere waarschuwing vooraf.Mocht je vragen hebben over de uitvoering van het beleid dan kun je deze via de mail aan ons stellen: forum@viva.nl.Met vriendelijke groet,Moderatorteam Viva Forum
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste forummers,Naar aanleiding van suggesties van gebruikers (dank daarvoor!) zullen we met ingang van maandag 12 december a.s. een aantal zaken op het forum ‘herinrichten’.Eén centraal Moderator topic

Zoals jullie weten is er op elke pijler een Moderator topic.

Hier kun je terecht met verzoeken voor de betreffende pijler.

Het nadeel van dit systeem is dat de moderators veel verschillende topics langs moeten gaan om jullie berichten te lezen. Daardoor wordt er niet altijd even snel op jullie verzoekjes gereageerd.Dit kan beter en efficiënter en daarom gaan we m.i.v. maandag 12 december a.s. werken met één centraal Moderator topic op de pijler ‘Overig’.

De Moderatortopics op de andere pijlers zullen dan verdwijnen.

Het centrale Moderator topic is bedoeld voor:

- Verzoeken tot het sluiten of verplaatsen van topics.

- Verzoeken tot het wijzigen van een topictitel.We willen jullie er op wijzen dat je hiervoor ook de toverstaffunctie kunt gebruiken. Door in een topic te staffen en daarbij je verzoek te melden zien we direct welk topic gesloten of verplaatst dient te worden.Eén bugtopic

Op de pijler Overig staan op dit moment maar liefst 12 topics ‘sticky’ bovenaan, waarvan zes bugtopics. Voor de vele bugtopics geldt hetzelfde als de vele Moderatortopics: door de meldingen op verschillende plekken wordt niet altijd adequaat op jullie meldingen gereageerd.

Daarom zullen we op maandag 12 december a.s. alle bugtopics sluiten en één nieuw centraal bugtopic openen. De meldingen die nog open staan nemen we uiteraard mee.Stickytopics op de pijler Overig

Op de pijler Overig staan, zoals gezegd, teveel topics ‘sticky’ bovenaan.

Hierdoor zakken de andere topics te ver naar beneden.

We willen het aantal sticky topics daarom inperken.

Topics die per 12 december sticky blijven staan zijn:

• Het Moderator topic

• Moderator Mededelingen

• Bugtopic

• Viva Moderator Avatar Wedstrijd (tot 24 december 2011)

• Wat is het Viva woord van 2011? (tot 1 januari 2012)Topics die na 12 december niet langer sticky blijven staan zijn:

• Afscheidstopic (dit topic blijft bestaan, maar niet langer sticky)

• Tips tegen trollen en spammers (het topic blijft bestaan, maar niet langer sticky. Alle adviezen hebben we getoetst en meegenomen).

• Reacties op banners (dit topic verdwijnt. Banners zijn een ‘noodzakelijk kwaad’ op Viva.nl. We kunnen hier alleen wat tegen doen als banners technisch het forummen onmogelijk maken. Dit kan gemeld worden op het bugtopic).Evaluatie van het beleid

Op dit moment zijn we het beleid van het afgelopen jaar aan het evalueren en werken we voorstellen tot verbetering uit.

Bovenstaande wijzigingen staan los van de evaluatie van het beleid. Informatie over het beleid volgt nog.Met vriendelijke groet,Moderatorteam Viva Forum
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste Forummers,Zoals jullie wellicht allemaal weten heeft er afgelopen december een klankbordgroep meeting plaatsgevonden. Graag willen wij jullie door middel van dit verslag op de hoogte brengen van de zaken die tijdens deze nuttige bijeenkomst besproken zijn en ook van de veranderingen die naar aanleiding van deze meeting zullen worden doorgevoerd. Hierbij is ook gekeken naar de enquête op Viva.nl die in december door 240 respondenten is ingevuld.Moderatie- Spam topics blijven te lang online staan, worden niet snel genoeg gemodereerd.Gekeken wordt of er een technische tool kan worden ingebouwd, waardoor de hoeveelheid spam aanzienlijk zal gaan afnemen. Tevens zullen de moderators extra aandacht besteden aan het zo spoedig mogelijk verwijderen van spam topics.- Topics verdwijnen, het is soms niet duidelijk waarom.Ook dit punt is onder de aandacht gebracht bij het moderator team. Regel is: op het moment dat er een topic wordt verwijderd zal er altijd melding van worden gemaakt in het Centrale Moderator topic op de pijler Overig, met uitzondering van de zgn. spam topics.- Moderators worden onzichtbaar & onbereikbaar gevonden.Doel is dat de moderators zichtbaarder gaan worden op het Viva forum, zodat ook hun werkwijze en daarmee het beleid transparanter wordt. Zo zullen zij in topics vaker van zich laten horen, alvorens zij maatregelen nemen.- Wijze van communiceren door moderators (toon en koninklijk meervoud).Omdat er met een moderator team gewerkt wordt, wordt er in meervoud gecommuniceerd. Feit is dat de toon milder kan en de moderators zullen hier op letten.- Niet of pas na herhaalde verzoeken reageren op berichten/vragen in moderator topic.Doel is om echt zo spoedig mogelijk antwoord te gegeven op de gestelde vragen. Bij drukte kan het echter wat langer duren en helaas kan niet helemaal worden voorkomen dat er wel eens een vraag over het hoofd wordt gezien. De moderators doen uiteraard hun uiterste best om dit te voorkomenBanbeleid:- Het beleid is te snel veranderd, er wordt de forummers geen tijd gegund te wennen aan het nieuwe beleid (nieuwe beleid = sinds dec 2010).Doel vanuit Viva.nl is om het beleid helder te formuleren, zodat het beleid duidelijker wordt voor alle forummers.- Niet eens met het ban beleid, voor kleine zaken krijg je al een ban.Conclusie is dat het ban beleid van het afgelopen jaar te strikt is geweest, waardoor er grote onrust is ontstaan op het forum.

De afgelopen maanden is er milder gemodereerd en dit lijkt de sfeer ten goede te komen. In dat licht zal het ban beleid per 1 maart 2012 worden aangepast (zie onder).- Three Strikes and You're Out. Het banbeleid wordt op dit moment vrij definitief gevonden. Er is geen mogelijkheid om het terug te verdienen.
Per 1 maart 2012 zal er een nieuw bansysteem worden ingevoerd;Eerste overtreding: ban van 24 uur

Tweede overtreding: ban van 48 uur

Derde overtreding: ban van een week

Vierde overtreding: permanente blokkade van al je nicks.Als je na het krijgen van een waarschuwing drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum, dan zal je laatst verkregen waarschuwing worden kwijtgescholden. Goed gedrag wordt aldus beloond!Tot slot gaan wij per 1 maart 2012 iedereen weer op nul laten starten, dat wil zeggen alle voor 1 maart 2012 opgelopen bans zullen worden kwijtgescholden, zodat iedereen weer met een schone lei van start kan gaan!- Het principe van een permaban wordt overdreven gevonden. Bans blijven je nu achtervolgen.Wij menen dat hier met het nieuwe banbeleid verandering in komt. De verwachting is dat er beduidend minder permabans zullen worden uitgedeeld. Bovendien bestaat er in het nieuwe beleid de mogelijkheid om bans weer “kwijt te raken”.- Het banbeleid zorgt ervoor dat forummers meer op hun woorden letten en daardoor minder actief zijn op het forum.Wij hopen dit onveilige gevoel door middel van de invoering van het nieuwe banbeleid weg te nemen.- Eventuele terugdraaien van permabans die uitgedeeld zijn onder het "three strikes you're out" ban-beleid.Zoals besproken wordt het banbeleid aangepast. Wij gaan echter geen eerder genomen beslissingen met betrekking tot permanente bans terugdraaien. Wij begrijpen dat dit voor sommige gebruikers vervelend is maar in het kader van transparantie is het noodzakelijk een grens te trekken omdat er anders in onze ogen nog meer onduidelijkheid (“waarom zij wel en hij niet?”) en onrust zal ontstaan. Wel start iedereen per 1 maart 2012 met een schone lei!sfeer:- Er wordt gesproken over emoties die loskomen op het forum. Dit wordt jammer gevonden en zorgt voor een kettingreactie.
Emoties blijven onderdeel van het forum, deze emoties maken het Viva forum deels ook weer zo uniek. Van belang is echter om ervoor te zorgen dat deze emoties de sfeer op het forum niet negatief beïnvloeden. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor het moderator team. Door tijdig ingrijpen en de goede communicatie met de juiste toon kan worden voorkomen dat de sfeer grimmig wordt- De stemming/sfeer is soms niet prettig, veel gezeur.Dit punt is vergelijkbaar met vorig punt; ook hiervoor geldt dat er door tijdig ingrijpen en goede communicatie kan worden voorkomen dat de sfeer negatief wordt.- Er leeft het idee dat Sanoma van alle oud-forummers af wil, omdat ze te lastig zijn en het te moeilijk maken voor nieuwkomers.Wij kunnen hier duidelijk over zijn; het is absoluut niet zo dat Sanoma van de oud-forummers af wil. Dit gevoel is in onze ogen ontstaan door een gebrek aan vertrouwen bij zowel de forummers als de moderators. Wij zijn er echter van overtuigd dat dit gevoel door deze “nieuwe start” zal afnemen, zodat er weer een prettige sfeer ontstaat tussen de (oud-)forummers en de moderators.- De forummers merken op dat sommige forummers ineens verdwijnen, dit is soms jammer wanneer je iemand volgt. Mogelijk is een forummer verdwenen omdat deze een ban heeft gekregen. Dit geeft ze een gevoel van onduidelijkheid en onveiligheid. Er mag niet naar gevraagd worden en er wordt geen antwoord op gegeven. Tevens komen de achterkamertjes aanbod. Dit zijn besloten groepen/ fora waarop gespeculeerd wordt over wat er gebeurd is op viva.nl.Zoals gezegd verwachten wij dat het nieuwe ban beleid dit gevoel van onduidelijkheid en onveiligheid zal wegnemen.- Forummers hebben aangegeven zich onveilig te voelen vanwege het feit dat er gebruik gemaakt kan worden van meerdere nicks. Het gevoel heerst dat je hierdoor niet exact weet met wie je te maken hebt.Er is besloten om dubbelnicken vanaf nu volledig te verbieden. Indien iemand een tweede nick om specifieke redenen wil aanmaken, zal hij/zij eerst toestemming moeten vragen aan de moderators.Techniek:-Persoonlijk bericht functie werkt niet, dat vinden forummers jammer. Hierdoor is het niet mogelijk om e-mailadressen met elkaar uit te wisselen.Dit is een van de prioriteiten van onze technische afdeling, de verwachting is dat deze functie echt spoedig weer zal werken.- Teveel sticky topics is onhandig op mobiel.Hier is reeds actie op ondernomen, het aantal sticky topics is teruggebracht en er is nu een centraal moderator topic.IdeeënNaar aanleiding van zowel de klankbordgroep als de enquete zijn de volgende goede ideeën naar voren gekomen:- Terugkeren van een hoekje op het forum waar beleidsvragen gesteld kunnen worden en/of mededelingen gedaan worden over bans. Op deze manier is het voor de forummers inzichtelijk hoe het beleid toegepast wordt en waarom bepaalde gebruikers een ban hebben ontvangen. Nu moeten deze vragen individueel over de mail gesteld worden. In het verleden was dit er, maar is er besloten om dit te sluiten.We hebben besloten een onderscheid te maken tussen beleidsvragen en vragen over bans:Beleidsvragen zullen wekelijks worden verzameld en worden beantwoord in een beleidstopic, zodat iedereen meteen op de hoogte is. Het wordt niet mogelijk om hier rechtstreeks op te reageren, dit om discussies te voorkomen.Vragen over bans; Gezien het nieuwe banbeleid is de verwachting dat er een stuk minder bans zullen worden uitgedeeld. (Dit blijkt overigens al als wij kijken naar de afgelopen maanden). Hierdoor zal er minder onduidelijkheid bestaan en minder onrust. Wij zijn daarom van mening dat het voorlopig niet nodig is om een nieuw “ban-topic” te openen, ook om de privacy van de gebande forummers te waarborgen. Mocht over een paar maanden blijken dat er toch behoefte blijft aan een dergelijk topic, dan zullen wij een en ander heroverwegen.- Staffunctie zou beter uitgelegd moeten worden op het forum. Nu leeft er onder sommige forummers het idee, dat je een klikspaan bent wanneer je staft. Tevens ontvangen gebruikers geen terugkoppeling wanneer zij gestaft hebben. Dit motiveert sommige gebruikers niet op de staffunctie te gebruiken.De staffunctie zal opnieuw worden uitgelegd aan de forummers, het moet duidelijk zijn dat het hier niet gaat om klikken. De staffunctie dient slechts als communicatie middel voor de forummers en de moderators. Door gebruik te maken van de staffunctie hoeft een forummer niet nogmaals apart een mail te sturen. Bijkomend voordeel is dat de moderators op deze manier veel gemakkelijker de gestafte posts kunnen terugvinden, waardoor er sneller actie kan worden ondernomen.- Opstellen van fora normen & waarden: wees gastvrij voor nieuwkomers.Er wordt gewerkt aan een document met daarin de normen en waarden. Wederzijds respect en een veilig gevoel zijn hier belangrijke speerpunten.

Deze gedragsregels zullen op het forum worden gecommuniceerd en voor iedereen inzichtelijk zijn.- Initiatieven die de interactie met elkaar bevorderen zijn in de loop der tijd gestopt en zijn niet opnieuw opgestart. Dit vinden sommige forummers jammer. Bijvoorbeeld: forummer v/d maand, de eregalerij, juridisch loket, avatarwedstrijd.Hier zijn wij het helemaal mee eens; doel is dan ook om in 2012 weer veel leuke acties/wedstrijden te organiseren. Dit zal in onze ogen bijdragen aan een positieve sfeer op het forum. Wij willen hier een planning voor maken waar de forummers ook met ideeën kunnen komen. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog meer aandacht te geven aan deze positieve initiatieven.- Huisregels. Wanneer deze aangepast worden, zou iedereen hier een pop-up van moeten krijgen. Nu wordt dit alleen aangegeven bij de registratie, vele gebruikers hebben een account van voor die tijd.De huisregels worden op dit moment aangepast. Wij gaan ervoor zorgen dat de huisregels makkelijker terug te vinden zijn op het forum. We onderzoeken of het voor ons technisch mogelijk is direct bij inloggen met forummers te communiceren.- Splitsing mailadressen Community Manager en moderatorsIn principe is het al zo dat mails die gericht zijn aan de Community Manager in een aparte map terechtkomen en deze mails worden ook daadwerkelijk behandeld door de Community Manager en niet door de Moderators. Dit is nu alleen voor diegene die mailt blijkbaar onduidelijk. Wij zullen kijken of een aparte mailbox voor de Community manager dit probleem kan verhelpen en komen hier nog op terug.- Huisregels en FAQ met elkaar in overeenstemming brengen.Net zoals de huisregels worden ook de FAQ’s aangepast en met elkaar in overeenstemming gebracht.Wij zijn nog steeds erg te spreken over deze klankbordgroep meeting en over de enquête en zullen vaker dergelijke meetings gaan organiseren. Er zijn veel punten aan bod gekomen waar wij wat mee kunnen. Wij zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen Sanoma en de forummers. Er wordt naar elkaar geluisterd, hetgeen in onze ogen zeer belangrijk is om samen met elkaar het forum weer tot een positieve, gezellige en inspirerende plek te maken.Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben dan verzoeken wij jullie niet hier te reageren (berichten zullen worden verwijderd), maar deze te mailen naar forum@viva.nl.Met vriendelijke groet,Moderator Viva team
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Wij begrijpen dat er onduidelijkheid is mbt het verbod op dubbelnicken. We kunnen nu vast laten weten dat we naar aanleiding van de reacties van vele forummers hebben besloten om het dubbelnicken niet volledig te verbieden. Er verandert dus niets; dat wil zeggen dubbelnicken is toegestaan maar niet in hetzelfde topic.We komen nog met een nadere toelichting mbt de huisregels, maar dan is dit vast duidelijk, wel zo prettig!Met vriendelijke groet,

Moderator Viva forum
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Vandaag, donderdag 1 maart 2012 gaan de nieuwe huisregels in. Wij zouden jullie willen aanraden deze goed door te lezen, zodat je goed op de hoogte bent van de veranderingen.Wat gaat er precies veranderen?

Naar aanleiding van de enquête en de klankbordgroep meeting is gebleken dat de huisregels niet duidelijk en onoverzichtelijk waren opgesteld. Vandaar dat wij de huisregels nu wat uitvoeriger hebben opgesteld, waardoor een en ander in onze ogen duidelijker wordt.De belangrijkste inhoudelijke verandering betreft het banbeleid. Gebleken is dat het oude beleid te strikt was, vandaar dat is gekozen voor een milder systeem;Eerste overtreding: ban van 24 uur

Tweede overtreding: ban van 48 uur

Derde overtreding: ban van een week

Vierde overtreding: permanente blokkadeIndien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing een periode van drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing kwijtgescholden. Goed gedrag wordt aldus beloond! Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat alle forummers per 1 maart 2012 met een schone lei beginnen; alle eerder opgelopen overtredingen zullen worden kwijtgescholden.Er is veel te doen geweest over de eventuele terugkeer van gepermabanden onder het oude banbeleid. Zoals wij eerder aan hebben gegeven gaan wij geen permanente bans terugdraaien, hierdoor zal de objectiviteit in het geding komen en dit zal een gevoel van willekeur teweeg brengen (‘waarom zij wel en hij niet?’). Uiteraard is ons niet ontgaan dat er de afgelopen tijd een aantal “oude bekenden” met permanente ban weer actief zijn op het forum onder een andere nickname. Om deze groep tegemoet te komen hebben wij besloten om deze gepermabanden te gedogen en vinden wij het geen probleem dat deze forummers weer op het forum aanwezig zijn. Let wel: wij zullen deze groep nauwlettend in de gaten houden en voor hen geldt (voorlopig) geen schone lei, dat wil zeggen bij een overtreding zal het account opnieuw worden geblokkeerd.In tegenstelling tot wat eerder is vermeld blijft het beleid met betrekking tot ‘dubbelnicken’ hetzelfde, dat wil zeggen ‘dubbelnicken’ is niet toegestaan binnen één topic.Wij hebben speciaal een topic geopend op de pijler Overig, zodat jullie kunnen reageren op de gewijzigde huisregels. Wij zullen hier zoveel mogelijk jullie vragen beantwoorden. Uiteraard kan er ook gemaild worden naar forum@viva.nl.Wij gaan er vanuit dat deze wijziging bij gaan dragen aan een positieve sfeer op het forum, want uiteindelijk hebben wij allen hetzelfde doel voor ogen: een veilig en bovenal positief forum!!Met vriendelijke groet,Moderatorteam Viva forum
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste forummers,Hartelijk dank voor jullie input over de inzet van de junior-moderators. Hoewel we geen discussies voeren over het beleid waarderen we het meedenken en lichten we hier enkele punten toe.- De junior-moderators hebben zeer beperkte rechten (enkel het wijzigen/verwijderen van posts en verplaatsen van topics) en hebben zeker geen toegang tot persoonlijke profielen en/of gegevens en kunnen geen bans uitvoeren.

- De junior-moderators bieden een extra handje om reactietijd te kunnen verlagen en spam sneller te kunnen aanpakken. Als dit goed werkt hopen we de plaatjesfunctie binnenkort weer te kunnen activeren.

- Junior-moderators zullen enkel nog mededelingen posten over verwijderde/verplaatste posts en/of topics in het Centraal Moderator topic en posten verder geen reacties. Zij opereren dus geheel op de achtergrond.

- Junior-moderators zijn onbetaald en helpen vrijwillig mee, onder andere omdat zij dat leuk vinden en graag samen met ons het forum schoon willen houden. Zij hebben dan ook geen verplichtingen wat betreft modereren en daarom blijven de moderators altijd actief zoals zij dat tot op heden gedaan hebben en houden de moderators ook de verantwoordelijkheid.

- Wij zullen veelvuldig evalueren of de gekozen opzet goed werkt en zonodig later weer aanpassingen maken.Uitgangspunt is en blijft om het forum schoon en gezellig te houden. Bedankt voor jullie begrip :-]
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Ter informatie:Bij het starten van dit initiatief is dit ook aangekondigd, inclusief uitleg:ModeratorViva in "Moderator Mededelingen"
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
De junior-mods werken vrijwillig en hebben dus geen vaste verplichtingen of vaste diensten, al zullen ze doorgaans vaak aanwezig zijn. Het gaat vooral om extra ogen en handen voor de moderators, zodat we proberen te voorkomen dat ongewenst materiaal niet te lang kan blijven staan.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
[ook geplaatst in een sticky op de pijler Actueel]Goedendag,Hierbij een aankondiging met betrekking tot de sfeer op de pijler Actueel, die door verschillende gebruikers als overwegend negatief wordt ervaren.Helaas leveren de topics op de pijler Actueel regelmatig verhitte discussies op en gaan reacties zich op gebruikers richten in plaats van op het onderwerp.Om de sfeer in deze pijler te verbeteren is het dus noodzakelijk om de handhaving van de regels de komende tijd strakker uit te voeren.Na het plaatsen van dit statement zullen wij dan ook strenger gaan toezien op het postgedrag in de pijler Actueel en zal er zonodig sneller ingegrepen worden. Wij zullen hierbij vooral letten op:- het 'op de man spelen'

- trollen/off-topic posten/bijdragen aan negatieve sfeerUiteraard volgen de beslissingen naar het objectieve inzicht van de Moderators. Deze beslissingen staan dus ook los van alles wat er tot nu toe op Actueel voorgevallen is. Wel worden alle overtredingen die na dit statement op de pijler Actueel volgen zonder verdere discussie gemodereerd.Graag doen we ook een beroep op de gebruikers om ons te helpen met het waken voor een goede sfeer. Wij kunnen niet altijd alles lezen, dus meldingen van posts of topics waar iets misgaat zijn van harte welkom!Natuurlijk hopen we dat zo de sfeer op de pijler spoedig verbetert en dat er weer interessante on-topic discussies kunnen plaatsvinden! :-]Dank voor jullie begrip en medewerking!
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Goedemiddag,We willen jullie graag wijzen op informatie over het gebruik van cookies. Er is een nieuwe cookiewetgeving actief en dit brengt een aantal veranderingen met zich mee, zowel voor de aanbieder als voor de gebruiker.Lees hier de blog.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Voor de zekerheid ook hier:Goedemiddag,Zojuist is een nieuwe release van de website live gegaan, waarmee o.a. de problemen met de profielfuncties verholpen zouden moeten zijn. Het plaatsen van avatars en handtekeningen zou weer moeten werken en ook het dubbele inlogprobleem zou verholopen moeten zijn.We horen graag of het weer correct werkt!
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Goedemorgen forummers,Er staat de komende uren gepland onderhoud aan het forum klaar. Het forum lag er net al eventjes uit, wat daarmee te maken heeft.Helaas is er in de communicatie wat misgelopen richting ons, waardoor wij dit niet eerder richting jullie konden melden. Excuses daarvoor.De werkzaamheden hebben te maken met enkele grote veranderingen aan de website, waardoor ook eea van het forum omgezet en gemigreerd moet worden. In januari komt er vervolgens een geheel vernieuwde website aan.De hele bouw en het testen van de nieuwe site is tevens de reden dat technische issues momenteel lang kunnen blijven liggen.Maar we gaan jullie hierover later nog uitgebreid informeren in een apart forumtopic, later dus meer!
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste forummers,Er is een tekstuele aanpassing gemaakt aan de huisregels mbt het banbeleid. Dit om enkele onduidelijkheden weg te nemen over het kwijtschelden van waarschuwingen/bans na een periode zonder incidenten. De wijziging is als volgt:Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing een periode van drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing kwijtgescholden. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.naarIndien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Goedemiddag forummers,Er staat komende maandag onderhoud aan het forum gepland. Dit heeft te maken met de vernieuwde site die er aan komt, al verandert er visueel nog niets. Het forum kan die dag tijdelijk slecht of niet bereikbaar zijn.Als alles goed loopt zal de overlast minimaal zijn, maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan waardoor het wat langer duurt.Het goede nieuws is dat we zojuist vernomen hebben dat in de site die na het onderhoud online staat de "laatste" knop weer terug zou moeten zijn. Als het dus goed verloopt hebben we dat eindelijk volgende week gecorrigeerd.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Ter info:Op de pijler Kinderen is het oude 2500 topic weggehaald waarin je kon aangeven dat een topic gesloten kan worden omdat meer dan 2500 postings bevat.Dit kun je voortaan gewoon aanvragen op het Centrale Moderatortopic.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Er ging helaas iets mis bij het forumonderhoud van vanmiddag, waardoor het ook relatief lang duurde (en we weer even terugzijn bij de de vorige forumversie).Om de overlast te beperken gaat men morgenochtend (15 januari) zo vroeg mogelijk dit verder afmaken. Ook dan kan het forum dus nog even slecht bereikbaar zijn.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Quote van de Mod;Beste forummers,graag willen je op de hoogte stellen van het feit dat over enkele minuten het forum voor een kwartiertje offline zal zijn. Dit omdat er extra capaciteit zal worden toegevoegd.Vriendelijke groet,Moderatorteam Viva
Alle reacties Link kopieren
Omdat het zou kunnen zijn dat de mobiele site (mobiel.viva.nl) mogelijk invloed heeft op de storingen waar we regelmatig last van hebben, wordt deze mobiele site binnenkort omgezet. Er kan dan gekeken worden of dit de prestaties van de gehele site verbetert.Dat betekent dat de huidige mobiele omgeving vervangen wordt door een weergave van de site zoals je die ook met een gewone computer ziet (alleen dus wat kleiner). Extra voordeel is dan dat alle forumfunctionaliteiten dus ook via mobiel beschikbaar zullen zijn.Uiteraard horen we het graag als deze omzetting tot ander soort problemen zou leiden. Als het goed werkt is het de bedoeling dat deze omzetting later ook definitief wordt en dat we niet meer teruggaan naar de ouderwetse mobiele omgeving die tevens vol lijkt te zitten met technische problemen.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Via deze weg willen we jullie graag nog wijzen op het gebruikersonderzoek van Viva, wat sinds vorige week loopt:http://www.viva.nl/2013/03/28/vul-de-enquete-in-en-win/Tevens wordt er nog een prijs verloot onder alle deelnemers. Alvast bedankt voor de input, we zullen de meningen uiteraard meenemen bij toekomstige beslissingen.
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste Forummers.

De afgelopen weken hebben we een aantal vragen/klachten gekregen over posts die ongevraagd zouden zijn verwijderd. Graag wil ik deze situatie verder aan jullie toelichten.Het betreft hier een specifiek geval, namelijk het verwijderen van postings op het topic Wakker en het topic Wat eten we vandaag. Deze postings zijn niet door de junioren verwijderd, maar door de moderator. Dit is in de ochtend gebeurd na het schriftelijke verzoek van één van de betrokken forummers. De moderator heeft de situatie beoordeeld en hier maatregelen op genomen. Dit is dus op (nadrukkelijk) verzoek van de betreffende forummer gebeurd; door de moderator, en niet door een junior.De fout die echter is gemaakt is de volgende: de moderator had een melding in het betreffende topic en/of het Centraal Moderatortopic moeten maken, maar is dit vergeten te doen. Een vervelende situatie, des te meer omdat meerdere mensen daarom in de veronderstelling zijn dat de junioren deze beslissing hebben gemaakt.

Wij hanteren de volgende regels m.b.t. de bevoegdheden van de Junioren.

Zij mogen of kunnen niet:  • Topics definitief verwijderen, zij leggen deze altijd ter beoordeling bij een moderator of bij mij als Community Manager. Uitzonderingen zijn de gevallen die vermeld staan onder punt 4 van de huisregels. Maar ook in die situaties worden de topics alleen verplaatst naar de pijler Moderators en ligt de eindverantwoordelijkheid van het sluiten of verwijderen van de topics bij de moderators of de Community Manager.
  • Modereren in topics waar zij zelf actief zijn, bij postings die in strijd zijn met de huisregels worden door de junioren 'gestaft' en ter beoordeling bij de moderators en mij neergelegd. Of ze worden, indien nodig, na overleg met ons aangepast door de Junior.
  • Individuele postings van forummers beoordelen en maatregelen hier op nemen. Dit wordt enkel en alleen gedaan door de moderators en de community manager. Uitzondering van het verwijderen van postings daar gelaten in geval van dringende spoed zoals spam, porno en ernstige overtredingen van de huisregels zoals o.a.: het posten van NAW gegeven. Onderaan de posting wordt melding gemaakt wat de reden van verwijdering is en tevens wordt het ook nog ter controle doorgegeven aan de moderators.


Ik hoop jullie via deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dit graag. Tevens zou ik jullie ook willen vragen, mochten jullie ooit het idee hebben dat er postings verdwijnen, dit aan mij door te geven per email zodat ik er meteen naar kan kijken. Jullie kunnen mij bereiken via forum@viva.nl t.a.v. Community Manager VIVAMet vriendelijke groet,

Community Manager VIVA
Hier wordt voor u gewerkt
Alle reacties Link kopieren
Beste Forummers,een kleine update met betrekking tot het plaatsen van Facebook links.Toegestaan:

- Linken naar openbare Facebook pagina's die geen spam en/of privacy gevoelige informatie bevatten.Niet toegestaan:

- Linken naar persoonlijke Facebook pagina's.Uitzondering is het linken naar Facebook pagina's die betrekking hebben op vermiste personen. Deze worden dan tijdelijke toegestaan.Met vriendelijke groet,

Moderator Viva forum
Hier wordt voor u gewerkt

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven