Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

Werk & Studie alle pijlers

Alpha Hulp en de belastingdienst?!?

21-05-2009 19:20 8 berichten
Alle reacties Link kopieren Quote
Hoi allemaal,Binnenkort ga ik als het goed is aan het werk als alpha hulp voor thuiszorg service nederland.(twijfel nog) Ik kreeg bij mijn gesprek te horen dat als ik meer dan 15 uur werk ik belasting moet betalen over het gewerkte loon 10,75 euro netto...Ik ben dus van plan 15 uur te gaan werken maar ik vind het wel erg raar moet je dan helemaal geen belasting betalen als je onder de 15 uur blijft? Wie hebben er hier ervaring mee? Of werken nu als alpha hulp? Hoe doen jullie dit met de BD?Alvast heel erg bedankt!
Alle reacties Link kopieren Quote
heeft het niet te maken met het feit dat je tot een bepaald bedrag vrijwel alle ingehouden loonbelasting terug krijgt?
Alle reacties Link kopieren Quote
gizz schreef op 21 mei 2009 @ 19:23:

heeft het niet te maken met het feit dat je tot een bepaald bedrag vrijwel alle ingehouden loonbelasting terug krijgt?
Als Alpha Hulp ben je een soort van zelfstandig ondernemer heb ik ergens gelezen... en er kleven veel nadelen aan wat betreft de belastingdienst....vandaar dat je onder de 15 uur moet blijven maar het lijkt me sterk dat je onder die 15 uur niks moet dokken:S
Alle reacties Link kopieren Quote
Van een aantal sites gegoogled:------------------------------------------------------------Alfahulpen zijn niet in loondienst bij de thuiszorginstelling, maar zijn in loondienst werkzaam voor de patiënt/cliënt zelf. Het dienstverband valt onder de regeling "dienstverlening aan huis" en moet daarom ook aan de voorwaarden van die regeling voldoen. Dit betekent onder andere dat er niet meer dan drie dagen per week bij dezelfde cliënt gewerkt mag worden. Omdat de cliënt geen premies af hoeft te dragen zijn alfahulpen niet verzekerd zoals gewone werknemers en niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Een alfahulp betaalt zelf (sinds 2006) een inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet van 4,4% (5,1% tarief 2008) over zijn of (meestal) haar inkomsten. Daarnaast betaalt de alphahulp gewoon, net als iedereen, belasting.----------------------------------------------------Werkt u als alfahulp of als particuliere (huishoudelijke) hulp? Dan bent u niet altijd verzekerd voor ziekte (Ziektewet), arbeidsongeschiktheid (WIA) of werkloosheid (WW). U bent niet verzekerd via uw werkgever of opdrachtgever als u :minder dan 4 dagen per week bij één huishouden werkt;4 of meer dagen per week werkt, maar steeds bij een ander huishouden of opdrachtgever.Wilt u wel verzekerd zijn? Dan kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten.Werkt u 4 dagen per week of meer bij één huishouden of opdrachtgever? Dan bent u wel verzekerd en hoeft u geen vrijwillige verzekering af te sluiten.------------------------------------------------------------In de thuiszorg kennen we sinds jaar en dag de alfahulpen. Dit zijn (bijna altijd) vrouwen die een beperkt aantal uren werk verrichten in de huishouding. Zij zijn niet in loondienst en hebben een rechtstreekse werkgever/werknemer-relatie met de persoon waar ze werken. Zij zijn niet verzekerd zoals gewone werknemers. En ze zijn in beperkte mate verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.Sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel worden alfahulpen beschouwd als zogenaamde zelfstandige zonder personeel. Daardoor zijn ze fors meer belasting gaan betalen.In het kader van de nieuwe ziektekostenverzekering moeten alfahulpen ook nog eens 4.4 procent eigen bijdrage gaan betalen. Tot nu toe zijn ze hiervoor nog niet aangeslagen door de belastingdienst, maar die gaat dit nu in de laatste maanden van het jaar corrigeren.Concreet betekent dit dat in pakweg vier maanden tijd het bedrag van twaalf maanden nog moet worden betaald. Zo houden ze uiteindelijk wel erg weinig over. Ik ben bang dat menig alfahulp besluit er maar mee te stoppen. En dat in een tijd waarin de reguliere thuiszorgorganisaties al kampen met een tekort aan personeel.
Alle reacties Link kopieren Quote
Stel hier je vraag eens, staan ook veel nuttige tips.
Alle reacties Link kopieren Quote
Nog iets gevonden:De alfahulp werkt bij mensen die langdurig ziek zijn of ouderen die niet meer alles zelf kunnen. Zij (het zijn vrijwel uitsluitend vrouwen) doet bij hen thuis het huishouden (stofzuigen, dweilen, douche en wc schoonmaken, ramen zemen), zodat ze niet in een zorginstelling hoeven te gaan wonen. De alfahulp werkt voornamelijk bij ouderen, maar het komt ook voor dat zij bij jongere mensen werkt.Alfahulp is een vorm van huishoudelijke verzorging waarbij de cliënt de werkgeversrol vervult. De alfahulp is dus niet in dienst van een zorgondernemer, maar werkt rechtstreeks voor de cliënt. De zorginstelling kan wel tussen de cliënt en de alfahulp bemiddelen.In de kern is de alfahulp een fiscale constructie: als aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden wordt voldaan hoeft de cliënt geen belasting in te houden en af te dragen. De alfahulp draagt daar zelf zorg voor. De constructie is bovendien een arbeidsvoorwaardelijke constructie: de alfahulp is in dienst van de cliënt en de cliënt valt niet onder het begrip werkgever zoals gedefinieerd in de CAO Thuiszorg. De CAO Thuiszorg is dus ook niet van toepassing.De laatste maanden is de alfahulpconstructie ter discussie komen te staan. Door de invoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) per 1 januari 2007 hebben gemeenten in de aanbestedingsprocedures met thuiszorginstellingen afspraken gemaakt die door de thuiszorginstellingen bedrijfseconomisch alleen maar kunnen worden nagekomen door bemiddeling van alfahulpen. Vakorganisaties hebben daar grote problemen mee. De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de alfahulp zijn immers zeer beperkt en ontslag van arbeidscontractanten die wel in dienst van de zorgondernemer zijn lijkt onontkoombaar.Veel voorkomende vragen over de alfahulpconstructie worden hieronder beantwoord.Vraag 1

Hoeveel alfahulpen zijn er?Antwoord

Begin 2007 zijn naar schatting 211.000 personen binnen de thuiszorg werkzaam. Daarvan is 74% in loondienst bij een thuiszorgorganisatie. De overige 26%, ofwel 54860 personen, is alfahulp.Vraag 2

Bij wie is de alfahulp in dienst?Antwoord

De alfahulp is in dienst van de cliënt. Zij sluit dus een arbeidsovereenkomst met de persoon die de huishoudelijke verzorging zelf ontvangt. In veel gevallen is er een thuiszorginstelling bij de totstandkoming van het dienstverband betrokken als bemiddelaar.Vraag 3

Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor de alfahulp?Antwoord

De alfahulp valt niet onder een CAO. De CAO Thuiszorg is niet van toepassing, de CAO Schoonmaak ook niet. De alfahulp valt ook niet onder een collectieve pensioenvoorziening, zoals PGGM.Vraag 4

Waarom valt de alfahulp niet onder de CAO Thuiszorg en PGGM?Antwoord

In het verleden is de alfahulpconstructie juist in het leven geroepen om de toepasselijkheid van de CAO Thuiszorg te voorkomen. Inmiddels worden door vakorganisaties, zorgondernemers en de koepelorganisatie Actiz pogingen gedaan om daarop terug te komen en de alfahulp onder de CAO Thuiszorg te brengen.Vraag 5

Hoeveel dagen of uren mag een alfahulp werken?Antwoord

De alfahulp werkt volgens de “Regeling dienstverlening aan huis”. Dat is geen arbeidsvoorwaardelijke regeling, maar een fiscale regeling. Volgens de Regeling dienstverlening aan huis mag de alfahulp bij een en dezelfde cliënt maximaal 3 dagen per week werken. De Regeling zegt niets over het aantal uren dat de alfahulp dagelijks mag werken. De Regeling dienstverlening aan huis sluit bovendien niet uit, dat de alfahulp wekelijks bij 2 of meer verschillende klanten werkzaam is.Vraag 6

Wie draag de loonbelasting af aan de fiscus?Antwoord

ls wordt voldaan aan de criteria van de Regeling dienstverlening aan huis hoeft de cliënt als werkgever geen loonbelasting in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Het belangrijkste criterium is, dat de alfahulp maximaal 3 dagen per week als alfahulp werkzaam is bij een en dezelfde cliënt . De werkgeversrol is in dat geval dus beperkt. De vrijstelling van de inhoudingsplicht volgt uit artikel 5 van de Wet op de Loonbelasting 1964. De alfahulp is natuurlijk wel verplicht de inkomsten als alfahulp zelf op te geven aan de fiscus.Vraag 7

Wat mag een alfahulp verdienen?Antwoord

De hoogte van het uurtarief van een alfahulp is op zichzelf niet geregeld. Er is immers geen CAO van toepassing. Het minimum uurtarief is wel geregeld, namelijk in de Wet minimum loon en minimum vakantiebijslag.Vraag 8

Wat betekent de “Regeling dienstverlening aan huis” fiscaal gezien?Antwoord

Volgens de “Regeling dienstverlening aan huis” geldt dat bijeen jaarinkomen lager dan € 6.071,= (gegevens 2007) geen belasting hoeft te worden betaald, omdat dat bedrag wordt verrekend met de algemene heffingsgrondslag. Voor de goede orde: een persoon die de algemene heffingsgrondslag niet of slechts gedeeltelijk gebruikt kan het niet gebruikte gedeelte overdragen aan zijn of haar fiscale partner. Het is dus niet zo dat een alfahulp geen belasting hoeft te betalen:- de werkgever / cliënt hoeft bij maximaal 3 dagen per week geen loonheffing in te houden en af te dragen

- de alfahulp moet wel inkomstenbelasting betalen, maar komt daar veelal niet aan toe omdat minder dan ongeveer € 6.071 jaarlijks wordt verdiend en daardoor de algemene heffingsgrondslag niet wordt overschreden

- de algemene heffingsgrondslag kan dan niet meer worden overgedragen aan de partner.Vraag 9

Heeft de alfahulp recht op vakantie?Antwoord

De alfahulp heeft recht op vakantie volgens het Burgerlijk Wetboek. In het uurtarief van de alfahulp is echter al rekening gehouden met vakantie en vakantiegeld. De werkgever / cliënt hoeft dus geen “vakantiekaart” bij te houden. De alfahulp en de werkgever / cliënt plegen onderling overleg over de periode dat de alfahulp wegens vakantie afwezig zal zijn. De alfahulp krijgt over die uren niet betaald. Hetzelfde geldt voor bijzonder verlof (bijwonen van een huwelijk, een begrafenis, et cetera).Vraag 10

Heeft de alfahulp recht op een uitkering bij ziekte en werkloosheid?Antwoord

De alfahulp is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de Ziektewet of de Werkloosheidwet. De alfahulp kan wel een vrijwillige verzekering bij de UWV sluiten voor verlies van inkomen wegens:

- ziekte: de Ziektewet-verzekering

- verlof bij zwangerschap en bevalling: onderdeel van de Ziektewet- verzekering;

- langdurige arbeidsongeschiktheid: de WAO- of WIA-verzekering;

- werkloosheid: de WW-verzekering.Vraag 11

Wat omvat de Ziektewet-verzekering voor de alfahulp?Antwoord

Als de alfahulp aan de voorwaarden voldoet, ontvangt zij vanaf de derde ziektedag een uitkering van 70% van het verzekerd dagloon. De uitkering duurt maximaal 104 weken (min twee wachtdagen).Vraag 12

Wat omvat de verzekering voor zwangerschap voor de alfahulp?Antwoord

Als de alfahulp aan de voorwaarden voldoet, ontvangt zij een uitkering krijgen van 100% van het verzekerd dagloon:

- tijdens zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof ingaande zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum

- bij ziekte als gevolg van de zwangerschap of de bevalling.Vraag 13

Wat omvat de verzekering voor werkloosheid?Antwoord:

Een verzekering voor een WW-uitkering kan alleen worden afgesloten in combinatie met een Ziektewetverzekering. Als de alfahulp aan de voorwaarden voldoet, ontvangt zij een uitkering van de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% van het vrijwillig verzekerde dagloon.Vraag 14

Wat omvat de verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor de alfahulp?Antwoord:

Als de alfahulp aan de voorwaarden voldoet ontvangt zij een uitkering bij arbeidsongeschiktheid na 104 weken (gedeeltelijke) ziekte. De hoogte van een WIA-uitkering is afhankelijk van de verdiencapaciteit.Vraag 15

Wat mag een alfahulp doen?Antwoord

De “Regeling dienstverlening aan huis gaat om dienstverlening aan huis als verzamelnaam voor taken in het huishouden door een derde die een burger anders zelf zou doen, zoals

- schoonmaken van de woning, wassen en strijken en koken en afwassen

- oppassen op kinderen

- onderhouden van de tuin

- uitvoeren van klein onderhoud aan de woning

- fungeren als privé-chauffeur

- uitvoeren van allerlei klusjes, bijvoorbeeld boodschappen doen en ophalen van medicijnen

- verlenen van (mantel)zorg, al of niet via een persoonsgebonden budget, of alfahulp.Vraag 16

Mag een alfahulp HV2 werkzaamheden verrichten?Antwoord

Zolang de alfahulp werkzaamheden verricht volgens de “Regeling dienstverlening aan huis” is de alfahulp binnen de kaders van die regeling werkzaam. Een alfahulp kan problemen in het huishouden melden aan het bemiddelingsbureau. In die zin hoeft er nog geen sprake te zijn van HV2-werkzaamheden die strijdig zijn met de Regeling dienstverlening aan huis.Vraag 17

Wie betaalt de kosten van de alfahulp?Antwoord:

Met een indicatie van de gemeente (bij de meeste gemeenten op advies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), betaalt de gemeente het grootste deel van de kosten. De cliënt betaalt een ‘eigen bijdrage’.Vraag 18

Wat houdt de bemiddelende rol van de zorgondernemer in?Antwoord

De alfahulp is in dienst van de cliënt. De zorgondernemer kan als bemiddelaar administratie en betaling ten behoeve van de cliënt regelen. Men noemt dat de kassiersfunctie. De bemiddelaar ontvangt dan van de gemeente een vergoeding voor het loon van de alfahulp en de bemiddelingskosten voor zorgondernemer. Aan de kassiersfunctie heeft de fiscus voorwaarden verbonden.Vraag 19

Mag de zorgondernemer werkgeverstaken van de cliënt overnemen?Antwoord

De zorgondernemer kan geen uit werkgeverschap voortvloeiende werkzaamheden uitvoeren, zoals het bepalen van werkdagen en werktijden of het instrueren hoe de werkzaamheden moeten worden verricht. Dan zou er sprake kunnen zijn van een rol als werkgever en kan de zorgondernemer ook door fiscus en UWV als werkgever worden aangesproken voor inkomstenbelasting en sociale premies. De bemiddelende rol moet daadwerkelijk blijken uit de feiten en omstandigheden.Vraag 20

Wat houdt de werkgeversrol van de cliënt in?Antwoord

De werkgever selecteert de alfahulp, gaat de arbeidsovereenkomst aan, deelt de werkzaamheden toe, bepaalt de werkdagen- en tijden, beoordeelt de werkzaamheden van de alfahulp en zorgt uiteindelijk voor beëindiging van het dienstverband.Vraag 21

Kan een zorgondernemer een werknemer verplichten alfahulp te worden?Antwoord

Een zorgondernemer kan een werknemer die onder de CAO-Thuiszorg valt niet verplichten alfahulp te worden. Het dienstverband met de werknemer die onder de CAO Thuiszorg valt moet rechtsgeldig worden beëindigd, bijvoorbeeld door het expireren van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of door opzegging met toestemming van de CWI of ontbinding door de Kantonrechter van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen dan kan de zorgondernemer voorkomen, dat de fiscus of de UWV alsnog inkomstenbelasting en sociale premies vorderen of dat de alfahulp voortzetting van het dienstverband eist. Van een verplichting om alfahulp te worden kan geen sprake zijn.
Alle reacties Link kopieren Quote
Das wel een hele lange...
Alle reacties Link kopieren Quote
hehe idd maar tnx! staan nuttige dingen in!

Anonymous

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Terug naar boven