Aangifte misbruik kind na scheiding vaak onterecht

21-11-2008 13:59 20 berichten
Alle reacties Link kopieren
Aangifte misbruik kind na scheiding vaak onterecht(Novum) -Aangiften van seksueel misbruik van een kind zijn bijna altijd onterecht als ze zijn gedaan door een ouder die in echtscheiding ligt. Een landelijke expertisegroep adviseerde de officier van justitie tussen 2003 en 2007 in veertig gevallen het onderzoek te stoppen, zo blijkt uit een onderzoeksverslag. Het Openbaar Ministerie volgt het advies bijna altijd op.De onterechte beschuldigingen hebben volgens de onderzoekers van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, die 42 gevallen bestudeerden, verschillende oorzaken. Zo zien de ouders afwijkend gedrag van het kind als een signaal van misbruik, maar zouden ze 'vergeten' dat de spanningen die de scheiding met zich meebrengt de oorzaak kunnen zijn. Ook zouden ze door uitvoerige berichtgeving in de media extra alert zijn op signalen van misbruik. Eenvoudig 'doktertje spelen', wat volgens de onderzoekers bij de normale seksuele ontwikkeling hoort, wordt dan al snel gezien als een teken dat het kind wordt misbruikt.Veel ongeruste ouders onderwerpen hun kind volgens de onderzoekers aan een langdurige ondervraging. Ze blijven suggestieve vragen stellen, tot het kind uiteindelijk in hun vermoedens meegaat. De expertisegroep, die onderdeel is van justitie, zegt in zulke gevallen in een lastige situatie te verkeren, omdat de officier alleen vraagt om een vervolgingsadvies. De groep meldt dergelijke gevallen dus niet bij de Raad voor de Kinderbescherming.Sommige ouders slepen hun kind mee naar diverse hulpverleningsinstanties, totdat hun vermoeden ergens wordt bevestigd. In het verslag wordt het voorbeeld gegeven van een orthopedagoge die op basis van de achterhaalde poppenmethode concludeerde dat een meisje was misbruikt. De moeder diende daarna onder meer een aanklacht in tegen het OM, omdat het na een eerdere aanklacht geen vervolging instelde.Een ander voorbeeld betreft een moeder die een paragnoste inschakelde. Die bevestigde het vermoeden van de moeder zonder het kind te hebben gezien. De paragnoste deed enkele 'healings' op afstand en vroeg of mogelijk de vader het meisje had misbruikt. De moeder bevestigde dit en deed aangifte.De onderzoekers noemen het 'verbluffend' dat een 'normaal denkend mens aan dergelijke slechts als hocus-pocus te betitelen onzin waarde wenst te hechten'. De paragnoste kan niet worden vervolgd, omdat zij niet onder een medische beroepsgroep valt. Wel betitelt de expertisegroep haar rol als 'uiterst kwalijk' omdat ze zonder enige kennis van zaken 'als een waarzegster op de kermis' de bij de moeder bestaande vermoedens bevestigde.
Een opvallend bericht.

Wat in dit onderzoek nog niet genoemd wordt maar m.i. ook mee kan spelen is de beschuldiging van misbruik om de ex-partner "terug te pakken" en/of de omgangsregeling te saboteren.
Polygamie = intensieve vrouwhouderij
Ziek en het lijkt me vreselijk om van zoiets beschuldigd te worden. Ee smet die je nooit meer kwijtraakt en de kinderen een aangepraat ernstig trauma.
Alle reacties Link kopieren
Dat wordt wel genoemd in het onderzoek, DS. Het wordt alleen niet genoemd in dit artikel. De Volkskrant heeft er een wat uitgebreider bericht over vandaag.
oh that purrrrrrrrrfect feeling
Alle reacties Link kopieren
Volkskrant:

Van onze verslaggever Menno van Dongen

gepubliceerd op 21 november 2008 08:18, bijgewerkt op 21 november 2008 09:08AMSTERDAM - Beschuldigingen van kindermisbruik na een conflictueuze echtscheiding zijn meestal onterecht. Dit blijkt uit het rapport Misbruik, misleiding en misverstanden, dat vandaag wordt gepresenteerd. Het is opgesteld door de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, die complexe, twijfelachtige politiedossiers beoordeelt.In de expertisegroep, die is ingesteld door het Openbaar Ministerie, werken specialisten uit vier disciplines samen. Ze hebben strafdossiers bestudeerd van 42 zedenzaken die zijn begonnen na een echtscheiding en adviezen uitgebracht aan officieren van justitie. In 95 procent van deze zaken pleitten de experts voor het stopzetten van de vervolging.In deze gevallen waren er onvoldoende aanwijzingen voor misbruik en signaleerde de groep tegenstrijdigheden, onjuistheden, onmogelijkheden of ernstige tekortkomingen. Veelal was geen sprake van misbruik maar van een uit de hand gelopen misverstand. Ouders reageerden op ‘opvallend’ gedrag dat ze ten onrechte interpreteerden als signaal van misbruik. Alternatieve verklaringen zagen ze over het hoofd.Vaak constateerde de expertisegroep dat aangiften onbetrouwbaar zijn doordat ouders of hulpverleners suggestieve vragen hebben gesteld, zoals ‘Heeft papa aan je plasser gezeten?’ Ja knikken was soms voldoende voor een ouder om vermoedens te bevestigen.Meerdere keren kwam het voor dat ex-partners vals werden beschuldigd uit wraak of om een omgangsregeling te beïnvloeden.De experts waarschuwen hulpverleners en rechercheurs ‘voorzichtig te zijn’ met aangiften na scheidingen waarin sprake is van fikse ruzie over de kinderen.Uit het rapport blijkt dat ook in zaken met verstandelijk gehandicapten veel mis kan gaan. In veel zaken tegen gehandicapten en hulpverleners zijn er onvoldoende aanwijzingen voor misbruik; in 16 van de 17 zaken adviseerden de experts de vervolging te staken.De cijfers komen uit een rapport over de periode 2003-2007. In die tijdspanne zijn in totaal 141 zedenzaken beoordeeld. In 78 procent van de gevallen pleitte de groep voor het stopzetten van de vervolging. Slechts 4 procent van de dossiers kon zonder nader politiewerk naar de rechter.De onderzochte zedenzaken zijn niet representatief voor alle aangiften, waarschuwen de experts, omdat ze vooral complexe, twijfelachtige dossiers beoordelen. ‘Het is echter aannemelijk dat de door de politie en hulpverlening gemaakte fouten ook in andere zaken worden gemaakt. Dat geeft te denken’, aldus het rapport.[/fgcolor]
oh that purrrrrrrrrfect feeling
Alle reacties Link kopieren
Ok Poez; thx voor de aanvulling.

Ik had ook moeten zeggen "in dit bericht". Want het onderzoek zelf heb ik nog niet gelezen, en dat journalisten vaak onzorgvuldig zijn in hun berichtgeving is geen nieuws.
Polygamie = intensieve vrouwhouderij
Alle reacties Link kopieren
Wat erg!!!
Verbaast mij niks. Als moeder geen zin heeft in contact met vader en/of geen zin in omgangsregeling tussen kind(eren) en vader is het makkelijk om te zeggen dat hij de kinderen heeft misbruikt. Ook al is het niet zo, je wordt er toch op aangekeken (ook door de rechter).
Alle reacties Link kopieren
Ziek, maar het verbaast me niks. Mensen kunnen -zo- overbezorgd, -zo- hysterisch of -zo- haatdragend zijn.
Alle reacties Link kopieren
Wanneer het uit haat gebeurt of om een bezoekregeling te traineren (als er geen mishandeling of misbruik aan ten grondslag ligt) vind ik dat behoorlijk erg. Dan vind ik je een slecht mens. Maar stel dat je het echt gelooft dat je ex jullie kind(eren) heeft misbruikt. Dan wordt het helemaal een trieste situatie. Als later dan blijkt dat het niet waar is, hoe moet je dan samen nog door een deur wat de omgangsregeling betreft.
Het is mij: shaHla :) (Iranian version)
Alle reacties Link kopieren
inderdaad een erg kwalijke zaak, dit wordt vaak door kwaadwillige exen gebruikt en het is voor de andere partij vaak heel lastig om van die vaak onterechte beschuldigen af te komen, smet op naam, kinderen gemanipuleerd ziek gewoon.
Wie de mens in zichzelf begrijpt begrijpt alle mensen.
Alle reacties Link kopieren
Ach ja, scheidingzaken is vaak een moddergooien over en weer.

Moeder zegt dat de kinderen niet goed af zijn bij vader, en vader zegt dat de kinderen niet goed af zijn bij moeder.Tegenover de onterechte meldingen van misbruik door moeder, staan de onterechte meldingen van verwaarlozing door vader.En ondertussen schieten de kinderen er niks mee op.
oh that purrrrrrrrrfect feeling
Alle reacties Link kopieren
Toch zou ik me dan altijd nog liever verweren tegen een beschuldiging van verwaarlozing dan tegen een beschuldigingn van misbruik. Het is veel gemakkelijker te weerleggen en het is lang niet zo emotioneel beladen.

Dat de kinderen er niets mee opschieten ben ik overigens geheel met je eens.
Polygamie = intensieve vrouwhouderij
Alle reacties Link kopieren
Verkijk je niet op beschuldigingen van verwaarlozing, het opstoken van de kinderen, het zichzelf verrijken van de alimentatie etc etc. Dat hakt er allemaal ook behoorlijk in en het is ook niet makkelijk om je daar tegen te verweren.Bij beschuldigingen van seksueel misbruik trekken mensen tegenwoordig gelukkig al snel de wenkbrauwen op, zeker als de persoon die beshuldigd wordt een bekende is. Ook justitie gaat er heel anders mee om dan 10 jaar geleden.
oh that purrrrrrrrrfect feeling
Alle reacties Link kopieren
Het is ons overkomen. Mijn man is ooit door zijn ex vals beschuldigd van sexueel misdrijf. Achteraf heeft zij zichzelf zo vreselijk diep in de vingers gesneden. Zij is de kinderen kwijt, en terecht. De kinderen willen ook niets meer met haar te maken hebben.

Boontje komt om zijn loontje.
Alle reacties Link kopieren
Decksels schreef op 24 november 2008 @ 11:10:

Het is ons overkomen. Mijn man is ooit door zijn ex vals beschuldigd van sexueel misdrijf. Achteraf heeft zij zichzelf zo vreselijk diep in de vingers gesneden. Zij is de kinderen kwijt, en terecht. De kinderen willen ook niets meer met haar te maken hebben.

Boontje komt om zijn loontje.
In een ander topic post je dat de ex de kinderen bij hun vader weghoudt en hij ze nauwelijks ziet daardoor?
oh that purrrrrrrrrfect feeling
Poezewoes schreef op 09 december 2008 @ 11:57:

[...]

In een ander topic post je dat de ex de kinderen bij hun vader weghoudt en hij ze nauwelijks ziet daardoor?
eerdere exen?
Alle reacties Link kopieren
Er is kennelijk niks zo ' makkelijk ' , doeltreffend en kwetsend als een ex te pakken door middel van de kinderen .

En een beschuldiging blijft langer hangen dan een vrijspraak ............
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Alle reacties Link kopieren
Het is mijn man ook overkomen. Niet dat hij officieel beschuldigd werd, maar moeder (zijn ex dus) heeft ten tijde van de scheiding (zij wou scheiden omdat ze verliefd was op een ander) een van hun dochters ervan kunnen overtuigen dat haar vader erotische gevoeldens voor haar had. Ze zei bijvoorbeeld dat haar vader met interesse haar geslachtsdelen bekeek, toen ze baby was.

Sinds ze dit onzinverhaal gehoord heeft, voelt dochter zich niet meer 'veilig' bij haar vader... En is het contact heel slecht.

Vroeger was ze gewoon gek op haar vader, net zoals haar zus overigens.

De hele omgeving van moeder en dochter kijkt mijn man met de nek aan, behalve de mensen die hem echt kennen. Die zijn verbijsterd.

Dit is al meer dan tien jaar zo.

Ik vind het misdadig.

En ik vind het vreselijk dat mijn man (die een echte schat is) als een soort incestpleger neergezet wordt.

Ik ben blij dat dit soort zaken nu eindelijk wat aandacht krijgt in de media.
Alle reacties Link kopieren
Tja, ik heb dit ook van heel dichtbij meegemaakt. Het leven van die man is kapot. Nu zijn kinderen ouder zijn komt de waarheid boven en hebben de kinderen nog nauwelijks contact met moeders. De vader vindt contact met zijn kinderen, die hij een aantal jaren niet heeft gezien, heel moeilijk. Er moet opnieuw een vertrouwensband worden opgebouwd.Eigenloijk zal ik tegen ouders willen schreeuwen dat je je kinderen wel in de strijd kunt gooien, maar dat je dan uiteindelijk de verliezer bent.
Alle reacties Link kopieren
Mijn broer is 10 jaar geleden door zijn ex beschuldigd van misbruik van zijn 3 dochters nadat de beschuldiging van mishandeling afgewezen werd door de rechtbank, omdat daar geen sporen van waren te vinden. Sexueel misbruik hoeft niet aantoonbaar te zijn, het vermoeden is al genoeg om een leven te ruÏneren (letterlijk). De jongste 2 dochters hebben contact gezocht met hun vader, maar daardoor werden ze uit huis geplaatst in een gesloten instelling. De meisjes kregen de keus "contact met je vader, dus uit huis of geen contact tot je 21ste jaar en thuis wonen" DIT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?? Ja het is waar! Als de middelste dochter 18 zou worden wilde ze bij haar vader wonen, omdat ze dan niet meer onder toezicht zou staan. Ze werd dus 18 maar mocht vervolgens nog niet bij haar vader wonen. "Een vuil gespeeld spelletje waar misbruik wordt gemaakt van de naïviteit van een meisje". Mijn broer heeft dit niet meer aangekund na alle bagger en moddergooien de laatste 10 jaar en heeft een eind gemaakt aan zijn leven. Hij zat er helemaal door. Mijn ex schoonzus heeft nog het lef gehad om afscheid van hem te nemen en een roos bij hem in de kist te leggen waar mijn maag helemaal van omdraaide. Die roos is door mij eruit gehaald en ik zal niet zeggen wat er dan door je heen gaat. Toen ze hoorde wat er gebeurd was, was ze in huilen uitgebarsten. (Als mijn kinderen dit was aangedaan zou ik blij zijn dat de dader er niet meer is) Mijn broer was stapelgek op zijn kinderen en heeft ze NOOIT aangeraakt.Hij is niet veroordeeld. Dezaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar vervolgens werd hij ook niet vrijgesproken en werd er voortdurend mee geconfronteerd. Er is zelfs geen onderzoek geweest. Ik heb altijd gedacht dat je hier in Nederland onschuldig was tot het tegendeel bewezen werd. NIET DUS.

Ook heeft ze mijn ouders (opa en oma van de kinderen) verdacht van mishandeling, maar dit heeft ze volgens mij niet door durven zetten omdat opa en oma nog meer kleinkinderen hadden waar niets mee aan de hand was. (Nog meer modder).

Wij (oom en tante van de kinderen) werden alle contact verboden en (verjaardags)kaartjes werden achtergehouden.

Ik vraag me af of ze beseft hoeveel levens ze hiermee heeft verwoest.

Ik wens dat mijn ex schoonzus geen nacht meer rustig slaapt.

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven