Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

Geld & Recht alle pijlers

Wat heb JIJ gedaan voor het contact vader-kind

18-09-2018 06:48 990 berichten
Alle reacties Link kopieren Quote
Wat heb JIJ gedaan om het contact tussen vader en kinderen te herstellen en om contact met hem te houden? Wat heb JIJ gedaan om toch steeds met hem in contact te blijven?

Dit waren de vragen die mijn advocate me gisteren stelde ikv onze rechtszaak tegen mijn ex mbt exlusief ouderlijk gezag.
Korte samenvatting:
(ex ziet onze twee kinderen al jaren niet meer, ondanks dat hij hier nog steeds recht op heeft. Ik vraag nu exclusief ouderlijk gezag, ex verzet zich hiertegen)
hanaa wijzigde dit bericht op 02-03-2019 15:11
Reden: Privacy
82.80% gewijzigd
Alle reacties Link kopieren Quote
2019 schreef:
17-07-2019 14:33
Hij is nu bezig jullie vakantie aan het verpesten.
Dat doet hij bewust!
De tandarts kan misschien de beslissing beter toelichten door de foto zo uit te leggen dat het echt noodzakelijk is.
Desnoods met bewijs van foto er bij doen.
Laat niet je vakantie vergallen terwijl hij straks rustig op vakantie gaat.

Ik heb alles verzameld nu, en mijn adb heeft me zojuist per email laten weten dat we het aan de rechter gaan voorleggen tijdens de volgende rechtszaak.
Ja hij jut me echt op nu pfff
Die beugel is cosmetisch. Heb je dan wel echt recht op de helft van hem? Je kan toch sport en creatieve dingen ook niet echt noodzakelijk vinden? Genoeg ouders die dat niet kunnen of willen betalen. Ik zou het echt naar vinden als mijn ex dat af zou dwingen. Niet dat wij dat zouden doen. Als wij iets anders willen betalen we het zelf altijd. Waar eindigt dat dan? Als ze een jaar in Amerika gaan studeren moet hij dan bijvb ook de helft betalen?

Begrijp mij niet verkeerd, ik snap echt niet waarom een vader niet voor zijn kinderen wil zorgen! Maar ik snap wel dat hij gaat steigeren van deze kosten steeds.
Hanaa schreef:
17-07-2019 14:36
Ik heb alles verzameld nu, en mijn adb heeft me zojuist per email laten weten dat we het aan de rechter gaan voorleggen tijdens de volgende rechtszaak.
Ja hij jut me echt op nu pfff
Je laat je opjutten want hij reageert precies volgens verwachting en jij bent er weer lekker druk mee. Gewoon de rekeningen in een keer bij de advocaat neerleggen en niet al die bewijzen. Waar is dat voor nodig. Het lokt alleen maar discussie uit. Ben je daar niet een keertje klaar mee? Wat een spanning brengt dat thuis ook weer mee.
Tov je kinderen, je bent dit traject aangegaan. Ga er dan ook achter staan. Dat is voor hun ook duidelijk. Zij mogen hun zegje doen zo kun je het ook brengen.
SjakS schreef:
17-07-2019 14:56
Die beugel is cosmetisch. Heb je dan wel echt recht op de helft van hem? Je kan toch sport en creatieve dingen ook niet echt noodzakelijk vinden? Genoeg ouders die dat niet kunnen of willen betalen. Ik zou het echt naar vinden als mijn ex dat af zou dwingen. Niet dat wij dat zouden doen. Als wij iets anders willen betalen we het zelf altijd. Waar eindigt dat dan? Als ze een jaar in Amerika gaan studeren moet hij dan bijvb ook de helft betalen?

Begrijp mij niet verkeerd, ik snap echt niet waarom een vader niet voor zijn kinderen wil zorgen! Maar ik snap wel dat hij gaat steigeren van deze kosten steeds.
Dus jij wilt dat ze haar hele leven daar last van heeft?
Ik zou er alles aan doen om een kind een mooi net gebit te hebben ook al is het door middel van beugels, dan kan die tandarts zijn praktijk wel opruimen.
Bijna alle kinderen hebben een beugel om de tanden mooi recht te krijgen.
Het zal je kind maar zijn. Nee vader wil niet betalen.
SjakS schreef:
17-07-2019 14:56
Die beugel is cosmetisch. Heb je dan wel echt recht op de helft van hem? Je kan toch sport en creatieve dingen ook niet echt noodzakelijk vinden? Genoeg ouders die dat niet kunnen of willen betalen. Ik zou het echt naar vinden als mijn ex dat af zou dwingen. Niet dat wij dat zouden doen. Als wij iets anders willen betalen we het zelf altijd. Waar eindigt dat dan? Als ze een jaar in Amerika gaan studeren moet hij dan bijvb ook de helft betalen?

Begrijp mij niet verkeerd, ik snap echt niet waarom een vader niet voor zijn kinderen wil zorgen! Maar ik snap wel dat hij gaat steigeren van deze kosten steeds.
Hij heeft nooit wat betaald.
Alle reacties Link kopieren Quote
Nou, ik snap wel dat dit gedoe je weer even raakt. Ik zou er ook van balen.
Goed van je dat je hier even je gal spuwt, dan ben je het maar weer een beetje kwijt. Hou de moed erin, je bent goed bezig.
Alle reacties Link kopieren Quote
Dit zijn de wettelijke buitengewone kosten :

° de volgende medische en paramedische kosten:

de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;
de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;
de medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;
de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen; en dit:
voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; en
onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

2° de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding:

meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;
noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;
de aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
de bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;
de kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;
bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma; na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

3° de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;
lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;
inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;
4° alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Artikel 2.

Behalve in geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid, moeten al de in artikel 1 bedoelde kosten het voorwerp uitmaken van een voorafgaand overleg en akkoord, zowel wat de opportuniteit van de uitgave betreft als de hoogte ervan.

Artikel 3.

§ 1. Behoudens andersluidende overeenkomst of rechterlijke beslissing, dienen de buitengewone kosten :

driemaandelijks te worden afgerekend;
vergezeld te gaan van een kopie van de bewijsstukken door de ouder die de betaling vraagt; en
te worden betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening vergezeld van de bewijsstukken.
§ 2. De ouder die de school- en studietoelagen en/of andere studiebeurzen, een tussenkomst van het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere aanvullende verzekering ontvangt of geniet, bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minstens jaarlijks in de maand september een overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.

----

Dit is de wettelijke lijst met buitengewone kosten die gedeeld moet worden.
In het laatste vonnis staat trouwens dat er overleg onmogelijk is. Indien een ouder weigert een bepaalde kost te doen, zal de rechter oordelen of de kost in het belang van het kind is. Meestal gaat dit over kosten die niet in deze lijst zijn opgenomen.
Ok, nou hoop dingen wel! Ergens wel raar want als je samen in de bijstand zit zou je dat bijvb ook niet kunnen betalen en als je gescheiden bent moet het.

@2019, nee hoor ik zou nog liever droogbrood eten dan mijn kind geen beugel te geven. Alleen als mijn ex mij een rekening stuurt van zeg maar wat als vioolles voor 800,- zou ik ook boos worden.

Het is een super slechte vader, ik vind het heel erg voor de kinderen dat hij niet naar ze omkijkt. Alleen de financiën vind ik opmerkelijk.
Hij betaald wel alimentatie toch? Dus dan betaald hij gewoon mee.
Alle reacties Link kopieren Quote
SjakS schreef:
17-07-2019 15:18
Het is een super slechte vader, ik vind het heel erg voor de kinderen dat hij niet naar ze omkijkt. Alleen de financiën vind ik opmerkelijk.
Hij betaald wel alimentatie toch? Dus dan betaald hij gewoon mee.
Het ligt eraan wat daarover de afspraak is. Mijn man betaalt ook alimentatie en dat is voldoende om zijn ex alles te laten betalen. Ik zou het ook raar vinden als hij steeds rekeningen zou krijgen als zijn ex weer eens vindt dat hun kinderen iets duurs moeten doen (dochter moest op pianoles terwijl ze dat zelf niet eens wilde bijvoorbeeld). Ook aan haar beugel heeft hij niet extra betaald. School dan weer wel, in overleg.

Maar misschien heeft TO wel een regeling met haar ex dat hij een bedrag betaalt voor de basisdingen (eten, drinken, kleding) en dat hij aan extra dingen de helft meebetaalt. Dat weten wij dan weer niet.
Alle reacties Link kopieren Quote
Rechter heeft bepaald dat ex alimentatie en de buitengewone kosten moet betalen. De bovenstaande lijst beschrijft wat er onder de buitengewone kosten valt
Alle reacties Link kopieren Quote
Waarom moet die man meebetalen terwijl hij zijn kind niet (wil) ziet? Waarom regel je dat zelf niet? Jij wil een kind, dan zorg je toch dat je er zelf voor kunt zorgen? Als je samen een kind krijgt en opvoedt dan draag je samen de kosten. Ga je uit elkaar en blijf je los van elkaar samen voor het kind zorgen deel je nog steeds de kosten. Maar als de een niet voor het kind gekozen heeft, waarom dan toch de kosten?
Klaar mee
pamelacourson schreef:
17-07-2019 15:41
Het ligt eraan wat daarover de afspraak is. Mijn man betaalt ook alimentatie en dat is voldoende om zijn ex alles te laten betalen. Ik zou het ook raar vinden als hij steeds rekeningen zou krijgen als zijn ex weer eens vindt dat hun kinderen iets duurs moeten doen (dochter moest op pianoles terwijl ze dat zelf niet eens wilde bijvoorbeeld). Ook aan haar beugel heeft hij niet extra betaald. School dan weer wel, in overleg.

Maar misschien heeft TO wel een regeling met haar ex dat hij een bedrag betaalt voor de basisdingen (eten, drinken, kleding) en dat hij aan extra dingen de helft meebetaalt. Dat weten wij dan weer niet.
Zo doen wij het ook. Vind dat ook logisch. Vroeg mij gewoon af hoe dat zit. Nu is het mij helder. Lijkt me super waardeloos altijd gezeur voor geld. Ik zou dat denk opgeven. Dan betaal ik her wel zelf. Maar ik ben soms wel erg makkelijk daarin. Mijn energie is mij meer waard dan geld.
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik lees eigenlijk geen rare eisen van vader.
Het is toch logisch dat hij niet wil meebetalen aan allerlei buitenschoolse activiteiten waar hij geen zeggenschap over heeft en heeft gehad. Ik kan dochters ook voor allerlei sporten en andere activiteiten opgeven maar mijn ex gaat dat dan echt allemaal niet mee betalen en logisch ook.
Elke ouder dient te faciliteren in materiaal voor school. Een computer is geen overbodige luxe en zou in elk huishouden aanwezig moeten zijn ook voor jezelf.
Ik snap echt niet dat je de helft van een laptop probeert op hem te verhalen eerlijk gezegd.

Dat jouw ex op vakantie gaat in augustus en hij daarom pas eind augustus kan is toch niet raar? Je schrijft hier heel lelijk over maar kom op....zomervakanties boek je niet op het laatste moment dat staat al even gepland. Bekijk het anders, hij heeft in ieder geval de stap genomen.
Nav je andere topic en jouw manier van denken vraag ik me alleen wel af waar het in het begin mis is gegaan waardoor dit alles zo uit de hand gelopen is en vader zijn kinderen jaren niet meer heeft gezien. Vader wordt als een vader weggezet die niet naar zijn kinderen om kijkt en ik vraag me af of dat wel helemaal eerlijk is.
Alle reacties Link kopieren Quote
Buffie schreef:
17-07-2019 16:35
Waarom moet die man meebetalen terwijl hij zijn kind niet (wil) ziet? Waarom regel je dat zelf niet? Jij wil een kind, dan zorg je toch dat je er zelf voor kunt zorgen? Als je samen een kind krijgt en opvoedt dan draag je samen de kosten. Ga je uit elkaar en blijf je los van elkaar samen voor het kind zorgen deel je nog steeds de kosten. Maar als de een niet voor het kind gekozen heeft, waarom dan toch de kosten?
Hij koos wel voor kinderen, twee zelfs! Met volle overtuiging.
Een paar jaar later waren die kinderen toch niet meer zo welkom, maar hé terug stoppen gaat niet meer.
Alimentatie en de helft van de buitengewone kosten zijn hem opgelegd door de rechter.. Juist door die bijdragen kan ik nog rond komen en zoveel mogelijk zaken voor de kinderen gewoon laten doordraaien.
Ik ben enorm dankbaar dat de rechter hem dit opgelegd heeft. Hij koos namelijk ook willens en wetens voor de kinderen destijds.
Alle reacties Link kopieren Quote
Tess1981 schreef:
17-07-2019 16:49
Ik lees eigenlijk geen rare eisen van vader.
Het is toch logisch dat hij niet wil meebetalen aan allerlei buitenschoolse activiteiten waar hij geen zeggenschap over heeft en heeft gehad. Ik kan dochters ook voor allerlei sporten en andere activiteiten opgeven maar mijn ex gaat dat dan echt allemaal niet mee betalen en logisch ook.
Elke ouder dient te faciliteren in materiaal voor school. Een computer is geen overbodige luxe en zou in elk huishouden aanwezig moeten zijn ook voor jezelf.
Ik snap echt niet dat je de helft van een laptop probeert op hem te verhalen eerlijk gezegd.

Dat jouw ex op vakantie gaat in augustus en hij daarom pas eind augustus kan is toch niet raar? Je schrijft hier heel lelijk over maar kom op....zomervakanties boek je niet op het laatste moment dat staat al even gepland. Bekijk het anders, hij heeft in ieder geval de stap genomen.
Nav je andere topic en jouw manier van denken vraag ik me alleen wel af waar het in het begin mis is gegaan waardoor dit alles zo uit de hand gelopen is en vader zijn kinderen jaren niet meer heeft gezien. Vader wordt als een vader weggezet die niet naar zijn kinderen om kijkt en ik vraag me af of dat wel helemaal eerlijk is.
De rechter heeft alle feiten op een rij gezet en geconcludeerd dat het niet hebben van contact enkel en alleen te wijten is aan desinteresse van de vader in zijn kinderen.
Door dit soort reacties ben ik blij dat ik een objectief oordeel erover heb kunnen krijgen. Echt waar
Zo pijnlijk om dit weer te moeten lezen.
Ongelooflijk, heb je de uitspraak van de rechter wel doorgenomen?
Alle feiten bij elkaar, er was maar 1 overduidelijke conclusie. Godzijdank heeft de rechter niet eens twijfel geuit erover in zijn conclusie. Zo zeker was hij van het gedrag van ex.
Ik ben nog nooit zo opgelucht geweest na een uitspraak.
hanaa wijzigde dit bericht op 17-07-2019 17:04
8.40% gewijzigd
Alle reacties Link kopieren Quote
Het lijkt me sterk dat hij twee maanden (juli en augustus) verlof heeft gekregen van zijn werkgever. Hij kon dus zowel heel juli als bijna heel augustus niet...
Hanaa schreef:
17-07-2019 16:53
Hij koos wel voor kinderen, twee zelfs! Met volle overtuiging.
Een paar jaar later waren die kinderen toch niet meer zo welkom, maar hé terug stoppen gaat niet meer.
Alimentatie en de helft van de buitengewone kosten zijn hem opgelegd door de rechter.. Juist door die bijdragen kan ik nog rond komen en zoveel mogelijk zaken voor de kinderen gewoon laten doordraaien.
Ik ben enorm dankbaar dat de rechter hem dit opgelegd heeft. Hij koos namelijk ook willens en wetens voor de kinderen destijds.
Hanaa , dit is nu wat ik bedoel maar dan in het klein. Jij komt met bewijzen en die worden vervolgens weer ter discussie gesteld. Ga achter jezelf staan, hou je aan de rode draad. De rest is bijzaak en kost nodeloos energie.
Alle reacties Link kopieren Quote
Jane Doe schreef:
17-07-2019 17:16
Hanaa , dit is nu wat ik bedoel maar dan in het klein. Jij komt met bewijzen en die worden vervolgens weer ter discussie gesteld. Ga achter jezelf staan, hou je aan de rode draad. De rest is bijzaak en kost nodeloos energie.
Op den duur weet je niet meer hoe je iets nog moet bewijzen als zelfs het oordeel van de rechter niet voldoende is. Ik ga dat stuk niet meer verdedigen. Ook niet waarom
de rechter ex heeft veroordeeld tot het betalen van alimentatie en de helft vd kosten voor zijn kinderen, behalve dat de rechter vond dat dat nodig was om de kinderen een zekerheid in hun leven te geven en dat de vader daar medeverantwoordelijk voor is. Punt
Tess1981 schreef:
17-07-2019 16:49
Ik lees eigenlijk geen rare eisen van vader.
Het is toch logisch dat hij niet wil meebetalen aan allerlei buitenschoolse activiteiten waar hij geen zeggenschap over heeft en heeft gehad. Ik kan dochters ook voor allerlei sporten en andere activiteiten opgeven maar mijn ex gaat dat dan echt allemaal niet mee betalen en logisch ook.
Elke ouder dient te faciliteren in materiaal voor school. Een computer is geen overbodige luxe en zou in elk huishouden aanwezig moeten zijn ook voor jezelf.
Ik snap echt niet dat je de helft van een laptop probeert op hem te verhalen eerlijk gezegd.

Dat jouw ex op vakantie gaat in augustus en hij daarom pas eind augustus kan is toch niet raar? Je schrijft hier heel lelijk over maar kom op....zomervakanties boek je niet op het laatste moment dat staat al even gepland. Bekijk het anders, hij heeft in ieder geval de stap genomen.
Nav je andere topic en jouw manier van denken vraag ik me alleen wel af waar het in het begin mis is gegaan waardoor dit alles zo uit de hand gelopen is en vader zijn kinderen jaren niet meer heeft gezien. Vader wordt als een vader weggezet die niet naar zijn kinderen om kijkt en ik vraag me af of dat wel helemaal eerlijk is.

Het zit je wel hoog dat je blijft reageren he? De vorige keer heb je al duidelijk gemaakt dat je er niks van gelooft, dus doe TO en lol en haal dit topic uit je lijst.
Alle reacties Link kopieren Quote
Hanaa schreef:
17-07-2019 16:53
Juist door die bijdragen kan ik nog rond komen en zoveel mogelijk zaken voor de kinderen gewoon laten doordraaien.
Maar jouw ex ziet ze al jaren niet en betaald al jaren niet mee. Dit zijn allemaal activiteiten die jij in die jaren gekozen en betaald hebt. Dan doen ze toch ook meer dan dat je kan betalen en is dat toch een eigen keuze geweest?

En net als over die verzekering, je maakt er zon inmens groot probleem van, maar ik snap wel dat als jij niet direct open ben hij duidelijkheid wil hebben over welke kosten dit zullen zijn. Misschien heeft hij dit geld niet? Zelf zou ik heel negatief staan tegen een mail met de mededeling dat ik moet betalen maar de kosten niet duidelijk zijn en zonder overleg.
Net zoals je vraag om de helft van een laptop mee te betalen. Ik zou dat zelf niet eens durven vragen omdat dat iets is wat je eigenlijk zelf in huis moet hebben en niet alleen door je zoon gebruikt wordt.

Het zal echt niet makkelijk zijn geweest al die jaren en heel fijn dat de uitspraak er is en ex nu een afspraak heeft staan. Maar let ook op je eigen houding want net zoals dat jij nu dingen verzamelt voor de volgende zitting, doet hij dat ook.
Hanaa schreef:
17-07-2019 16:56
De rechter heeft alle feiten op een rij gezet en geconcludeerd dat het niet hebben van contact enkel en alleen te wijten is aan desinteresse van de vader in zijn kinderen.
Door dit soort reacties ben ik blij dat ik een objectief oordeel erover heb kunnen krijgen. Echt waar
Zo pijnlijk om dit weer te moeten lezen.
Ongelooflijk, heb je de uitspraak van de rechter wel doorgenomen?
Alle feiten bij elkaar, er was maar 1 overduidelijke conclusie. Godzijdank heeft de rechter niet eens twijfel geuit erover in zijn conclusie. Zo zeker was hij van het gedrag van ex.
Ik ben nog nooit zo opgelucht geweest na een uitspraak.
Ik weet niet of je mijn vragen ook naar vind. Anders excuses. Het was geen verwijt. Gewoon benieuwd hoe dat zit. Ik zou me doodschamen als ik niet zou betalen voor mijn kinderen en ex betaald gelukkig ook gewoon.
Alle reacties Link kopieren Quote
Kritische vragen of opmerkingen mbt de brieven die hij stuurt over de kosten zijn prima! Maar na zoveel blz nog steeds af komen met opmerkingen dat ik misschien wel een rol heb gespeeld in die 8 jaar dat hij zijn kids niet heeft opgezocht raken mij enorm! (Ps we zijn al bijna onderweg naar 9 jaar moest er contact komen ergens in september of oktober, bedenk ik me nu..)
Ja dat snap ik. Hebben wij ook vaak gehad over ex van man. Mensen geloven het maar. Of niet. Dan hoef je ook niet meer over de vloer te komen. Maar naar is het wel ja.
Hanaa schreef:
17-07-2019 17:37
Op den duur weet je niet meer hoe je iets nog moet bewijzen als zelfs het oordeel van de rechter niet voldoende is. Ik ga dat stuk niet meer verdedigen. Ook niet waarom
de rechter ex heeft veroordeeld tot het betalen van alimentatie en de helft vd kosten voor zijn kinderen, behalve dat de rechter vond dat dat nodig was om de kinderen een zekerheid in hun leven te geven en dat de vader daar medeverantwoordelijk voor is. Punt
Idd en je kinderen sporten, je probeert ze op cultureel gebied nog wat mee te geven en gunt ze een recht gebit. Prachtig toch. En hij moet gewoon mee betalen punt
Alle reacties Link kopieren Quote
In Nederland is het vaak zo geregeld dat dit soort extra kosten al meegenomen zijn in de alimentatie berekening, en is het voor zover ik weet niet gebruikelijk dat er naast alimentatie nog extra geld kan worden geeist. Wel kan alimentatiebetaler aangepast worden als behoeften of draagkracht veranderen.

In België is dat blijkbaar anders geregeld, anders had de rechter nooit geoordeeld dat die extra kosten door vader betaald moeten worden. En het likt me niet meer dan normaal dat vader bijdraait in de kosten van zijn kinderen. Dat ie geen contact zoekt is zijn keuze, daar doe je niks aan, maar betaling is af te dwingen. En dat zou ik dus ook gewoon doen.

Anonymous
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Terug naar boven