Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

Werk & Studie alle pijlers

Cao VO, geen proeftijd?

10-07-2019 08:13 14 berichten
Klopt het dat je bij een onderwijsbaan in het VO, bij een contract voor een jaar, geen proeftijd hebt?
Alle reacties Link kopieren Quote
Klopt!
Alle reacties Link kopieren Quote
Volgens mij klopt dat, heb nog nooit een nieuwe collega met proeftijd gehad.
Voor goed onderwijs is het wel zo praktisch dat een nieuwe docent niet maar zo kan stoppen.
Thanks.

Multomap, je hebt natuurlijk wel een opzegtermijn van maar een maand. Het viel me op, in andere soorten onderwijs is er altijd wel een proeftijd is mijn ervaring.
Alle reacties Link kopieren Quote
Je proeftijd is een jaar. Functioneer je goed, krijg je een vaste aanstelling.
Alle reacties Link kopieren Quote
Een opzegtermijn geeft de school een kans om een vervanger te zoeken zodat de lessen doorgaan. Bij een proeftijd kan iemand per direct opzeggen.

En bij goed functioneren krijg je echt niet altijd een vast contract. Zeker niet nu in de krimpgebieden.
Alle reacties Link kopieren Quote
Je krijgt een aanstelling voor een heel jaar.
Let even op de opzegtermijn; meestal is die midden in het schooljaar 3 maanden. Je kunt je leerlingen immers niet zomaar laten zitten.
Alle reacties Link kopieren Quote
10.a.4. Opzegging
1. Opzegging door de werkgever c.q. de werknemer dient bij aangetekend schrijven dan wel bij brief, die tegen een ontvangstbewijs middellijk dan wel onmiddellijk is overhandigd, en met redenen omkleed te geschieden met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
2. Opzegging, anders dan bedoeld in artikel 10.a.1 lid 2 onder b, geschiedt tegen de eerste van de maand, tenzij anders wordt overeengekomen.

10.a.5. Opzegtermijn
1. In geval van opzegging nemen zowel de werkgever als de werknemer de volgende opzegtermijn in acht:
a. ten minste één maand indien het dienstverband zes maanden of minder heeft
geduurd;
b. ten minste twee maanden indien het dienstverband meer dan zes maanden,
doch minder dan twaalf maanden heeft geduurd;
c. ten minste drie maanden indien het dienstverband twaalf maanden of meer
heeft geduurd.
2. Indien de opzegtermijn die bij wijze van overgangsbepaling is voorgeschreven op
grond van art. XXI van de Wet van 14 mei 1998 (Stb. 300, 1998) langer is dan de opzegtermijn, genoemd in dit artikel, geldt voor de werkgever de termijn volgens voornoemde Wet.
3. Indien het een werknemer betreft die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, bedraagt de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen één maand.
4. Met wederzijds goedvinden kan van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen worden afgeweken.
De term: "help" in caps-lock als topic-titel is over het algemeen omgekeerd evenredig aan de ernst van het betreffende probleem.
Alle reacties Link kopieren Quote
Aanvullend: bij een tijdelijk contract moet een school jou vóór 1 mei laten weten of ze jouw contract gaan verlengen voor komend schooljaar. Dit hoeft geen vast contract te zijn.
Lees goed je contract wat daarin staat. Scholen zijn er heel goed in om eerst te zeggen dat ze geen uren hebben. Dan een week of twee later hebben ze wel uren maar dan krijg je een ander soort contract. Heb ik al een paar keer gehad. Dan is het ineens een vervangingscontract en hoeven ze je geen vast contract te geven. Dat hoeft sowieso niet na een jaar maar vaak staat in het eerste contract dat je een vaste krijgt bij goed functioneren.
De term: "help" in caps-lock als topic-titel is over het algemeen omgekeerd evenredig aan de ernst van het betreffende probleem.
Alle reacties Link kopieren Quote
De proeftijd is meestal een jaar.
Of eigenlijk: tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op vast. Dat eerste jaar is dan je bewijsjaar, dus je proeftijd.
Dank jullie voor de info.
Alle reacties Link kopieren Quote
Mevrouw75 schreef:
10-07-2019 12:09
De proeftijd is meestal een jaar.
Of eigenlijk: tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op vast. Dat eerste jaar is dan je bewijsjaar, dus je proeftijd.
Proeftijd kenmerkt zich doordat zowel werkgever als werknemer per direct op kunnen zeggen (werknemer zelfs zonder opgaaf van redenen). Dat heb je in het vo niet. Dat is dus ook echt iets heel anders dan een tijdelijke aanstelling. Tijdelijke aanstelling is volgens mij bij vrijwel elke werkgever normaal in eerste instantie maar vaak heb je daarbinnen dan een proeftijd van 1 of 2 maanden.
Alle reacties Link kopieren Quote
En soms krijg je eerst een contract tot bijvoorbeeld de kerstvakantie, bevalt het goed dan krijg je een nieuw contract tot einde schooljaar. Dan is het eerste contract je proeftijd. Afhankelijk van de school dan daarna nog een jaarcontract of meteen een vast contract.
Ervaring leert dat bijna elke school weer zijn eigen manier heeft, maar dat een echte proeftijd maar weinig voorkomt.
Alle reacties Link kopieren Quote
Minik schreef:
10-07-2019 12:59
Proeftijd kenmerkt zich doordat zowel werkgever als werknemer per direct op kunnen zeggen (werknemer zelfs zonder opgaaf van redenen). Dat heb je in het vo niet. Dat is dus ook echt iets heel anders dan een tijdelijke aanstelling. Tijdelijke aanstelling is volgens mij bij vrijwel elke werkgever normaal in eerste instantie maar vaak heb je daarbinnen dan een proeftijd van 1 of 2 maanden.
Nou ja, dan zeg ik het zo: íedereen die in het onderwijs begint bij een nieuwe baan die in principe vast is, krijgt éerst een tijdelijke aanstelling van een jaar. Ben je geschikt, dan krijg je die vaste baan, ben je nog niet geschikt, maar ze zien wel potentie dan krijg je nog een tijdelijke aanstelling, vinden ze je niet geschikt dan krijg je geen aanstelling meer.

Er zijn natuurlijk nog honderdduizend varianten, maar dit geldt voor de vaste aanstellingen.

Anonymous

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Terug naar boven