Geen resultaten gevonden Probeer een andere zoekterm

Zoekfilters:

Zijn de kosten van immigratie een politiek taboe?

03-03-2021 23:10 221 berichten
Alle reacties Link kopieren Quote
Vandaag verscheen er een wetenschappelijk rapport dat eindigt met de conclusie dat de Nederlandse verzorgingsstaat bij ongewijzigd beleid onbetaalbaar wordt. Het rapport is geschreven door twee economen en twee sociaal wetenschappers, van wie drie gepensioneerd. Zij hebben op basis van microdata van het CBS en met behulp van rekenmodellen die ook het CPB gebruikt een kosten-batenanalyse van immigratie in Nederland gemaakt.

Het rapport stelt dat tussen 1995 en 2019 kostten arbeidsmigranten, asielzoekers en andere immigranten de overheid gemiddeld 17 miljard euro per jaar netto. Dat is 400 miljard euro in totaal. Als de CBS-prognoses voor het aantal immigranten tot 2040 uitkomen, kosten die nieuwe inwoners de samenleving de komende twintig jaar nog eens 600 miljard euro.

Het valt mij op dat op de Volkskrant na geen enkele andere media het rapport heeft opgepakt. De Volkskrant trekt de conclusie dat een dergelijk wetenschappelijk rapport dat eindigt met de conclusie dat de Nederlandse verzorgingsstaat bij ongewijzigd beleid onbetaalbaar wordt, normaal gesproken leidt tot op zijn minst Kamervragen. Een ruim assortiment verontruste en opgewonden tweets van Kamerleden en het aanvragen van een Kamerdebat zijn meestal ook gegarandeerd. Maar niet, blijkbaar, als het onderzoek gaat over de negatieve gevolgen van immigratie voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat. Dan heerst er doodse stilte op het Binnenhof, behalve in de uiterste rechtervleugel van FvD en PVV.

Zijn de kosten van immigratie een politiek taboe? Ik vind het een interessant onderwerp. Is dit onderwerp een taboe op Viva en op andere media? En is de verzorgingsstaat nog wel houdbaar met deze kosten?

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~bc869d09/

Ik hoop dat dit topic mij geen ban oplevert. Dit is geenszins bedoeld met een racistische inslag. Maar ik vind het fascinerend dat dit rapport niet tot meer ophef leid, feitelijk stellen de onderzoekers dat de verzorgingsstaat zoals wij hem nu kennen al binnen enkele jaren onbetaalbaar is.
Alle reacties Link kopieren Quote
:popcorn:
Ik heb geen wespentaille, ik heb een bijenrompje
Alle reacties Link kopieren Quote
De heren vergeten erbij te vermelden dat het niet gaat om de eerste generatie immigranten die hiernaar toe komen, maar om hun nazaten, die, als het goed is, allemaal hun steentje aan de maatschappij bij zullen dragen en dat is heel hard nodig want dit land vergrijst in een moordend tempo.
Wees vriendelijk voor de mensen die je ontmoet op je weg naar boven, je zou ze op je weg naar beneden ook nog weleens tegen kunnen komen.
Alle reacties Link kopieren Quote
Excuses, nam je aan voor iemand anders. Opmerking verwijderd.
springinhetveldje wijzigde dit bericht op 03-03-2021 23:23
Reden: Foutje, excuus
67.50% gewijzigd
Alle reacties Link kopieren Quote
Yennefer schreef:
03-03-2021 23:10

Ik hoop dat dit topic mij geen ban oplevert. Dit is geenszins bedoeld met een racistische inslag. Maar ik vind het fascinerend dat dit rapport niet tot meer ophef leid, feitelijk stellen de onderzoekers dat de verzorgingsstaat zoals wij hem nu kennen al binnen enkele jaren onbetaalbaar is.

Dat is niet het hele verhaal he? Zo onschuldig als je het hier benoemt in je conclusie. Ze schuiven het specifiek richting immigratie. Altijd fijn om een paar boosdoeners aan te kunnen wijzen wanneer je een populistische partij bent.

En we weten toch allemaal al dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar wordt? Ik snap je verbazing niet zo. We zijn niet voor niets richting een participatiemaatschappij geduwd (tenminste, dat is geprobeerd) de laatste jaren.
Tjezus wat vals
Alle reacties Link kopieren Quote
Maar van mij mag immigratie ook wat kosten. We hebben het hier goed genoeg in verhouding tot de rest van de wereld. Beetje delen mag best.

Verder heb ik vrij weinig vertrouwen in het wetenschappelijk instituut van FvD. Dat een wetenschapper zich aan die partij wil verbinden vind ik onbegrijpelijk.
Tjezus wat vals
Alle reacties Link kopieren Quote
Was al eerder geplaatst vandaag en vervelende discussie nadien wat verwijderd werd. Mijn opmerking blijft hetzelfde. Het onderzoek is onvolledig omdat de kosten zijn genoemd maar niet de baten.
miekemv wijzigde dit bericht op 03-03-2021 23:34
0.52% gewijzigd
You can't always get what you want, but if you try sometime
You find you get what you need
Alle reacties Link kopieren Quote
En je weet best dat het onderwerp al eens verwijderd werd.
You can't always get what you want, but if you try sometime
You find you get what you need
Alle reacties Link kopieren Quote
:popcorn: Oh jee, gaan we weer
Alle reacties Link kopieren Quote
Salopette schreef:
03-03-2021 23:35
:popcorn: Oh jee, gaan we weer
Het wordt alleen nu heel lieftallig gevraagd.
You can't always get what you want, but if you try sometime
You find you get what you need
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik heb het toch wel als heel prettig ervaren dat alle inburgeringskosten van mijn man betaald werden door de staat ;-).
Alle reacties Link kopieren Quote
Hmm, weer een redelijk recent account met maar weinig posts.
Lijkt op een eerder topic van vandaag dat weggehaald is.
Alle reacties Link kopieren Quote
En nu werkt hij zelf al jaren op universitair niveau in ons land. Blij dat we die makkelijke start aangeboden hebben gekregen...
Alle reacties Link kopieren Quote
Ja, het onderwerp is taboe.

dat er (mede?) financiering heeft plaatsgevonden vanuit het wetenschappelijk instituut van een politieke partij, betekent overigens niet dat e.e.a. 'door' dat instituut onderzocht is.

Over Jan van de Beek:
Dr. Jan H. van de Beek studeerde wiskunde en informatica (UU) en culturele antropologie (UvA) en promoveerde op onderzoek naar migratie-economie (UvA).
Volkskrant: "...Hoofdonderzoeker Jan van de Beek stelt echter dat FvD geen enkele inhoudelijke bemoeienis heeft gehad met het onderzoek...."

"...Van de Beek ontwikkelde een demografisch en economisch model over migratie. Op basis hiervan concludeerde hij dat massa-immigratie een bedreiging vormt voor de verzorgingsstaat.
Van de Beek werkte enige tijd aan de universiteit als wetenschappelijk onderzoeker. Graag wilde hij vervolgonderzoek doen naar de wisselwerking tussen migratie en verzorgingsstaat, maar hij vermoedde dat het bijzonder moeilijk zou zijn daarvoor onderzoeksgeld te krijgen. Ook sprak het nogal onvrije, gepolitiseerde en eenzijdige denkklimaat bij de sociale wetenschappen hem niet aan. Daarom keerde hij de academische wereld de rug toe.
Van de Beek promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een politicologisch onderzoek naar de productie van politiek-gevoelige kennis over economische effecten van migratie (Kennis, Macht en Moraal: De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005, 2010)..."


Ik zou starten met het lezen van het hele rapport (230 pagina's).
leg dat de cijfers van CBS en Statline (en Eurosat) ernaast en je kunt zelf je oordeel vormen.
Alle reacties Link kopieren Quote
Ik begin me langzamerhand ook een beetje zorgen te maken over de Volkskrant en ook de Trouw, hoe langer de pandemie duurt hoe meer zij zich vergrijpen aan wanen van de dag en populistisch gezever. Ben ik niet gewend van ze.
Wees vriendelijk voor de mensen die je ontmoet op je weg naar boven, je zou ze op je weg naar beneden ook nog weleens tegen kunnen komen.
Alle reacties Link kopieren Quote
Slotwoord rapport (citaat):

Onze hoop is dat dit rapport helpt om deze normatieve barrière te slechten en dat het er toe leidt dat de kennisinstituten in Nederland – het CBS, CPB, SCP en PBL – ertoe overgaan om een continue beleidsmonitor in te stellen voor het migratiebeleid in het algemeen en het toelatingsbeleid in het bijzonder. Een migratiemonitor die ruim aandacht besteedt aan de fiscale kosten en baten en andere economische effecten van immigratie.

Tot slot willen we onze dank uitspreken naar een aantal personen en instanties zonder wie dit rapport niet gerealiseerd had kunnen worden. Allereerst willen we de Universiteit van Amsterdam bedanken die ons onderdak bood voor ons onderzoeksproject.

Daarnaast willen we ook graag het CBS bedanken waar we (onder strikte condities en in een digitaal beveiligde omgeving) mochten werken met CBS-microdata. Dat zijn zeer gedetailleerde, geanonimiseerde data van alle Nederlanders, hetgeen ongekende mogelijkheden geeft om analyses uit te voeren. 5 Ringeling, A. (1989) 5 We mogen in Nederland met recht trots zijn dat wij een statistiek-instituut hebben dat dit mogelijk maakt.

Tot slot enige woorden over het Renaissance Instituut6 dat een deel van de kosten heeft gefinancierd. Men hoort wel eens, ‘wie betaalt, bepaalt’. Dat is een verwijzing naar beïnvloeding van onderzoeksresultaten door de betalende instanties. Een recent schandaal is bijvoorbeeld de beïnvloeding7 van WODC-onderzoekers door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Renaissance Instituut heeft echter nooit enige inhoudelijke bemoeienis met de resultaten van ons onderzoek of de inhoud van het rapport gehad. Zij hebben ook nooit op enigerlei wijze inhoudelijke beïnvloeding nagestreefd. Het eindrapport is dus – zoals het hoort – in volkomen onafhankelijkheid tot stand gekomen.
Zeist, 12-02-2021
Jan van de Beek, Joop Hartog, Hans Roodenburg en Gerrit Kreffer.
Alle reacties Link kopieren Quote
miekemv schreef:
03-03-2021 23:32
Was al eerder geplaatst vandaag en vervelende discussie nadien wat verwijderd werd. Mijn opmerking blijft hetzelfde. Het onderzoek is onvolledig omdat de kosten zijn genoemd maar niet de baten.

Kern van de toegepaste methode is dat de kosten en baten over de hele verdere levensloop van immigranten in kaart worden gebracht. De baten verminderd met de kosten noemen we de nettobijdrage.
Alle reacties Link kopieren Quote
Gebruna schreef:
03-03-2021 23:57
Kern van de toegepaste methode is dat de kosten en baten over de hele verdere levensloop van immigranten in kaart worden gebracht. De baten verminderd met de kosten noemen we de nettobijdrage.
Nogmaals, het gaat niet om de eerste generatie.
Wees vriendelijk voor de mensen die je ontmoet op je weg naar boven, je zou ze op je weg naar beneden ook nog weleens tegen kunnen komen.
Alle reacties Link kopieren Quote
Gebruna schreef:
03-03-2021 23:57
Kern van de toegepaste methode is dat de kosten en baten over de hele verdere levensloop van immigranten in kaart worden gebracht. De baten verminderd met de kosten noemen we de nettobijdrage.
[/quote

Wat waren de baten volgens hen?
You can't always get what you want, but if you try sometime
You find you get what you need
Alle reacties Link kopieren Quote
MevrouwJack schreef:
03-03-2021 23:26
Dat is niet het hele verhaal he? Zo onschuldig als je het hier benoemt in je conclusie. Ze schuiven het specifiek richting immigratie. Altijd fijn om een paar boosdoeners aan te kunnen wijzen wanneer je een populistische partij bent.

En we weten toch allemaal al dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar wordt? Ik snap je verbazing niet zo. We zijn niet voor niets richting een participatiemaatschappij geduwd (tenminste, dat is geprobeerd) de laatste jaren.

Men probeert het nu met de term "migratiesamenleving", zie recent rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporte ... heidenheid
en verschuift de verantwoordelijkheid door: lees hoe men voorstelt dat het per gemeente opgelost moet gaan worden...
Alle reacties Link kopieren Quote
Cateautje schreef:
04-03-2021 00:00
Nogmaals, het gaat niet om de eerste generatie.
In het rapport (230 pagina's) kun je alles lezen.
De netto bijdrage wordt daar per groep/land uitgebreid uitgewerkt en toegelicht.
Alle reacties Link kopieren Quote
Gebruna schreef:
04-03-2021 00:15
In het rapport (230 pagina's) kun je alles lezen.
De netto bijdrage wordt daar per groep/land uitgebreid uitgewerkt en toegelicht.
Per groep dus niet per individu?

Nou laat maar, geen interesse verder.
You can't always get what you want, but if you try sometime
You find you get what you need
Alle reacties Link kopieren Quote
Gebruna schreef:
04-03-2021 00:15
In het rapport (230 pagina's) kun je alles lezen.
De netto bijdrage wordt daar per groep/land uitgebreid uitgewerkt en toegelicht.
Ik ga expres niet uit van dit rapport maar van de staat die wel degelijk rekening houdt met de baten van de jongere generaties. Het is echt niet zo dat de staat van plan is om al die generaties hun hele leven te verzorgen, ook zij gaan hun steentje bijdragen na scholing.


We hebben op dit moment al een kleine 4 miljoen 65 plussers en dat worden er in de komende jaren nog heel veel meer en daar is jong bloed voor nodig om de maatschappij draaiende te houden en daar hebben wij hier niet genoeg van tegen die tijd.
Wees vriendelijk voor de mensen die je ontmoet op je weg naar boven, je zou ze op je weg naar beneden ook nog weleens tegen kunnen komen.
Alle reacties Link kopieren Quote
De prognose (2020-2070) van het CBS:

prognose CBS 2020-2070
Bevolking 20-65 jaar (potentiële beroepsbevolking)

……………………..aantal 2021……% ‘21……….aantal 2070……% ‘70
Totaal……………10.269.007………………………10.867.520……………..

Nederlands……..7.481.765…….72.86….......5.658.177…….52.07 - ( 75.63 %)
Migr.achtergr….2.787.247……..27.14……….5.209.343…….47.93 - (186.90 %)
w.v.
Westers…………..1.194.400……..11.63……….2.295.782…….21.13 - (192.21 %)
Niet-westers…….1.592.847………15.51………2.913.561…….26.81 - (182.92 %)

Verdeling naar (niet-westers) herkomstland:
Traditioneel………..904.733……….56.80…………837.140…….28.73 %
Overig NW………….688.114………..43.20………2.076.421……71.27 %

Aantal Nederlanders in 2020 van 60-65 jaar oud (geb 1955-1959) - 150.59 %
Aantal Niet-westers in 2020 van 60-65 jaar oud (geb 1955-1959) - 326.29 %

Bijstandsuitkering, bijvoorbeeld 55-65 jarigen in Q3 2020:
Nederlands: 2.93 % van totaal aantal NL inwoners 55-65 jaar
Niet-westers: 25.31 % van totaal aantal NW inw. 55-65 jaar

cijfers arbeidsdeelname en bijstand naar leeftijdsgroep:
Bijstandsuitkeringen, totaal, naar achtergrond, leeftijdsgroep e.d.:
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/datase ... skenmerken

Arbeidsdeelname, per jaar, per leeftijdsgroep, naar M/V, naar achtergrond
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/ ... 3865894345
Alle reacties Link kopieren Quote
Gaan we discussiëren over het rapport an sich of het feit dat het weinig opgepakt wordt? Het 1 ligt in het verlenging van het andere, vermoed ik.

Over het rapport zelf: het is gepubliceerd maar nog niet getoetst door andere wetenschappers. Vanuit wetenschappelijke zin zou ik als mediabron ook voorzichtig zijn met direct overnemen van de conclusies (en ja, ik weet dat dit media in het verleden niet behouden heeft van vroegtijdig publiceren, maar doorbraken in bijvoorbeeld kankeronderzoek zet een iets andere maatschappelijke toon dan dit soort artikelen).
Verder, ik ga geen 240 pagina's lezen maar ik kan mij niet indenken dat er met alle macro-economische aspecten rekening gehouden is. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de verplichtingen naar NATO, de EU mbt onze staatsschuld, waterschappen, etc. Lineaire groei van een kostenpost is bij voorbaat onmogelijk (geldt ook voor bijv. de zorg).

Daarnaast leven we niet in een gestagneerde bubbel. In 25 jaar kan op geopolitiek niveau alles overhoop gehaald worden. 25 jaar geleden hadden we nog geen smartphones en stond het internet nog in de kinderschoenen. Over 25 jaar zijn delen van Afrika misschien wel lichtende economische voorbeelden.

Anonymous
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn

Terug naar boven